Hoppa till innehåll

Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 3,6 miljoner ton 2020

Utgivningsdatum 1.4.2021 16.02 | Publicerad på svenska 7.4.2021 kl. 10.48
Pressmeddelande

Den totala utsläppsmängden för de finländska anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till 19,6 miljoner ton koldioxid 2020. Utsläppen minskade med 15,7 % av utsläppsmängden 2019. 

Utvecklingen av utsläppen under den tredje utsläppshandelsperioden, 2013-2020, presenteras i bilagan.

Förbrukningen av naturgas ökade med 16,0 % jämfört med föregående år (beräknat i energimängd). Förbrukningen av torv minskade med 25,1 % och förbrukningen av stenkol med 40,2 % jämfört med året innan. Förbrukningen av förnybara bränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna sjönk med 5,3 % jämfört med föregående års nivå. Energiförbrukningen för de viktigaste bränslena presenteras i bilagan. Utvecklingen av utsläppen påverkas bland annat av variationer i efterfrågan på uppvärmningsenergi på grund av vädret samt av den nordiska vattensituationen, som påverkar i synnerhet börspriset på el och därigenom också efterfrågan på separat produktion.

Alla företag som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel ska senast den 31 mars anmäla anläggningarnas verifierade koldioxidutsläpp från föregående år till unionens register. För 2020 meddelade alla anläggningar uppgifterna enligt tidtabellen.

Bilagorna är på finska:

Utsläppsutvecklingen inom utsläppshandelssektorn 2013-2020 (pdf)
Anläggningsspecifika utsläppsuppgifter 2013-2020 (pdf)
Anläggningsspecifika utsläppsuppgifter 2013-2020 (excel)
Företagsspecifika utsläppsuppgifter 2013-2020 (pdf)
Företagsspecifika utsläppsuppgifter 2013-2020 (excel)
Branschspecifika utsläppsuppgifter 2013-2020 (excel)
Förbrukningen av de viktigaste bränslena inom utsläppshandelssektorn 2013-2020 (pdf)


Mer information:

  • Direktör Tuulia Lepistö, tfn 029 5050 041
  • Överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011
    e-post: [email protected]
Nyhet Utsläppshandel