Hyppää sisältöön

Sähkön toimitusvarmuus turvataan 600 megawatin tehoreservillä - tarjouskilpailu käynnissä

Julkaisuajankohta 2.6.2022 15.48
Tiedote

Suomessa tarvittavan tehoreservin määrä marraskuussa 2022 käynnistyvälle vuoden jaksolle on 600 megawattia. Energiavirasto katsoo tuoreessa päätöksessään, ettei tehoreserviin ole mahdollista hyväksyä kapasiteettia Manner-Suomen ulkopuolelta. Tehoreservin tarjouskilpailu käynnistyy tänään.

Tehoreservijärjestelmä turvaa sähkön toimitusvarmuuden tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan Suomen sähkönkulutusta. Energiavirasto on määrittänyt tehoreservin tarpeeksi 600 megawattia kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023. Tällä määrällä saavutetaan valtioneuvoston vahvistama sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso, joka sallii enintään 2,1 tunnin tehovajeen vuodessa. Tehoreservin määrässä on huomioitu Venäjän sähköntuonnin katkeamisen vaikutukset.

Tehoreservijärjestelmään voidaan tarjota erillistä voimalaitosyksikköä, energiavarastoa, sähkönkulutuksen joustoon kykenevää kohdetta tai tällaisten kohteiden yhdistelmää. Energiaviraston päätöksen mukaisesti tehoreserviin hyväksytään mukaan vain kapasiteettia, joka sijaitsee Manner-Suomessa. Ahvenanmaalta tai naapurimaista tarjottua kapasiteettia ei siis hyväksytä osaksi tehoreserviä.

Tehoreservijärjestelmän tarjouskilpailu on avoinna 2.6.- 29.7.2022. Kilpailutus järjestetään kokonaisuudessaan Cloudia-hankintapalvelun kautta. Energiavirasto pyytää jättämään lisäkysymykset palveluun 15.6.2022 klo 12 mennessä – virasto vastaa kysymyksiin kootusti viimeistään 22.6.2022.

Tehoreservin lopullinen hankintapäätös edellyttää, että Euroopan komissio hyväksyy tehoreserviä koskevan valtiontuen.

Tehoreservi ei osallistu normaalisti sähkömarkkinoille

Energiaviraston tehtävänä on määrittää Suomessa tarvittavan tehoreservin määrä, kilpailuttaa reservilaitokset, vahvistaa reservin ehdot sekä valvoa järjestelmän toimintaa ja lain noudattamista. Järjestelmän hallinnoinnista ja laitosten käynnistämisestä päättää järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj. Energiavirasto on vahvistanut Fingridin esittämät tehoreservin käyttösäännöt.

Tehoreserviin hankittu kapasiteetti ei osallistu normaalisti sähkömarkkinoille, ja se otetaan käyttöön tasapainottamaan sähkön kysyntä ja tarjonta vasta siinä vaiheessa, kun kaikki markkinaehtoisesti tarjotut resurssit on jo otettu käyttöön. Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähkönkulutuksesta perittävillä maksuilla. Vuonna 2021 tehoreservijärjestelmän kustannukset olivat 10,7 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145, [email protected]


Päätös tehoreservin määrästä kaudelle 2022–2023 (pdf)
Vahvistuspäätös tehoreservin käyttösäännöistä (pdf)
Päätös rajat ylittävästä osallistumisesta Suomen tehoreservijärjestelmään (pdf)

Tarjouskilpailun asiakirjat Cloudia-palvelussa

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote