Hoppa till innehåll

Leveranssäkerheten för el tryggas med en effektreserv på 600 megawatt - anbudsförfarande pågår

Utgivningsdatum 2.6.2022 15.48 | Publicerad på svenska 6.6.2022 kl. 14.23
Pressmeddelande

Den effektreserv som behövs i Finland för den period på ett år som inleds i november 2022 är 600 megawatt. Energimyndigheten anser i sitt färska beslut att det inte är möjligt att godkänna kapacitet för effektreserven som kommer utanför Fastlandsfinland. Anbudsförfarandet för effektreserven inleds idag.

Effektreservsystemet tryggar leveranssäkerheten för el i situationer där utbudet av el på marknadsvillkor inte räcker till för att täcka Finlands elförbrukning. Energimyndigheten har fastställt en tillräcklig effektreserv på 600 megawatt för perioden 1.11.2022 – 31.10.2023. Med denna mängd uppnås den av statsrådet fastställda målnivån för elleveranssäkerheten, som tillåter ett effektunderskott på högst 2,1 timmar per år. I mängden effektreserv har man beaktat effekterna av avbrott i elimport från Ryssland.

En separat kraftverksenhet, ett energiförråd, ett objekt med förmåga till flexibel elförbrukning eller en kombination av sådana objekt kan erbjudas för effektreservsystemet. Enligt Energimyndighetens beslut godkänns endast kapacitet med i effektreserven som är belägen Fastlandsfinland . Kapacitet från Åland eller grannländerna godkänns alltså inte som en del av effektreserven.

Anbudsförfarandet för effektreservsystemet är öppet 2.6.- 29.7.2022. Konkurrensutsättningen ordnas i sin helhet via upphandlingstjänsten Cloudia. Energimyndigheten ber att tilläggsfrågor lämnas in i tjänsten senast den 15.6.2022 kl. 12 – myndigheten besvarar frågorna sammanfattat senast den 22.6.2022.

Det slutliga upphandlingsbeslutet om effektreserven förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner det statliga stödet för effektreserven.

Effektreserven deltar inte på elmarknaden på vanligt sätt

Energimyndigheten har till uppgift att fastställa storleken på den effektreserv som behövs i Finland, konkurrensutsätta reservanläggningarna, fastställa reservens villkor samt övervaka systemets funktion och att lagen följs. Den systemansvariga stamnätsinnehavaren Fingrid Abp beslutar om administrationen av systemet och inledandet av anläggningarna. Energimyndigheten har bekräftat de användningsregler som Fingrid presenterat för effektreserven.

Kapaciteten som skaffats till effektreserven deltar inte på elmarknaden på vanligt sätt, och tas i bruk för att balansera efterfrågan och utbudet på el först när alla resurser som erbjuds enligt marknadsvillkor redan har tagits i bruk. Effektreservsystemet finansieras med avgifter som tas ut för elförbrukningen. År 2021 uppgick kostnaderna för effektreservsystemet till 10,7 miljoner euro.

Mer information: sakkunnig Henri Hämäläinen tfn.  029 5050 145, [email protected]


Beslut om effektreservens storlek för perioden 2022–2023 på finska (pdf)
Beslut om bekräftelse av användningsregler för effektreserven på finska (pdf) 
Beslut om gränsöverskridande deltagande i Finlands effektreservsystem på finska (pdf)

Anbudsförfarandets handlingar i tjänsten Cloudia

El- och naturgasmarknaden Nyhet