Sähkön odotetaan riittävän talvipakkasilla Suomessa - vanhojen voimalaitosten sulkeminen on pienentänyt tuotantokapasiteettia

3.12.2020 13.37
Tiedote

Vanhojen voimalaitosten sulkeminen on pienentänyt huippukuormituksen aikana käytettävissä olevaa kotimaista tuotantokapasiteettia viime vuodesta. Ilman merkittäviä vikaantumisia Energiavirasto arvioi markkinaehtoisen sähkön tuotannon ja tuonnin ja viime kädessä tehoreservin riittävän kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen talven 2020-2021 aikana.

Vaikka tuulivoimakapasiteetti on Suomessa kasvanut vuoden 2020 aikana, se ei riitä täysin paikkaamaan vanhojen voimalaitosten sulkemisesta syntynyttä vajetta huippukulutuksen aikana käytettävissä olevassa kotimaisessa tuotantokapasiteetissa, sillä kovien pakkasten aikana tuulivoimakapasiteetista on arvioitu olevan käytettävissä vain 6 %. Vaje on katettavissa sähkön tuonnilla naapurimaista ja arvioitu huippukulutus pystytään kattamaan, jos sähköjärjestelmä toimii normaalisti. 

Energiavirasto arvioi sähköpulan riskin ensi talven aikana pieneksi. Useat samanaikaiset vikaantumiset tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä huippukuormituksen aikana voivat kuitenkin johtaa sähköpulaan. Suomen tehotasapainoon vaikuttavat myös sähkömarkkinoiden toimivuus sekä naapurimaiden tuotanto- ja kulutustilanne Suomen huippukulutuksen aikana

Kulutushuipuissa tarvitaan tuontisähköä

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 15 100 MW. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on käytettävissä noin 10 800 MW. Kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee siis noin 4 300 MW tuontisähköä. Huippukulutuksen aikana markkinaehtoisesti sähkön tuontia voi olla tätäkin enemmän, kaikkea kotimaista tuotantokapasiteettia ei välttämättä ole otettu käyttöön. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 MW.

Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa turvaavat tehoreservilaitokset. Voimalaitokset, yhteensä 611 megawattia, ovat talvikauden käynnistysvalmiudessa 1.12.2020–28.2.2021. Laitokset eivät ole markkinoiden käytössä, vaan ne käynnistetään vain, jos sähkötehon riittävyydestä on pulaa. Laitosten on oltava käytettävissä 12 tunnin kuluessa pyynnöstä. 

Taulukossa on esitetty kylmän talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa talvelle 2020–2021. Luvut eivät sisällä Fingridin järjestelmäreservejä. 

Kylmä talvipäivä 
(kerran 10 vuodessa)

 
Tuotantokapasiteetti (markkinaehtoinen) 10 800 MW
Tehoreservi 611 MW
Kulutus 15 100 MW
Suomen tehotase ilman tuontia -3 670 MW
Tuontikapasiteetti muista maista 5 100 MW

Markkinaehtoinen huippukulutuksen aikana käytettävissä oleva kotimainen tuotantokapasiteetti on laskenut viime vuodesta noin 400 MW. Vuoden 2020 keskeisiä muutoksia sähköntuotantokapasiteetissa ovat olleet Naantali 1 ja Naantali 2 -voimalaitosten sulkeminen (-220 MW) sekä Haapaveden voimalaitoksen siirtyminen pitkäaikaissäilöntään (-160 MW). Vuoden 2020 aikana uutta tuulivoimakapasiteettia on ilmoitettu valmistuvaksi noin 200 MW.

Maakaasun tuonti kattaa kulutuksen

Tulevana talvena maakaasun tuonnin odotetaan kattavan kulutuksen. Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki otettiin käyttöön 1.1.2020. Vuoden 2020 aikana noin kolmasosa Suomessa käytetystä kaasusta on tuotu Viron kautta. Viron puolella olevien kompressoriasemien käyttöönoton viivästymisen vuoksi Suomen ja Viron välinen siirtokapasiteetti ei kuitenkaan vielä ole saavuttanut suunniteltua maksimiaan.

Jos kaasun saatavuudessa olisi Suomessa häiriötä, korvattaisiin maakaasu suojatuille asiakkaille LNG:llä, biokaasulla, nestekaasulla tai ilmapropaaniseoksella.

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145.

Sähkön toimitusvarmuus vuonna 2020 (pdf)
Kaasun toimitusvarmuus vuonna 2020 (pdf)


 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote