Hyppää sisältöön

Sähkön odotetaan riittävän talvipakkasilla Suomessa - kova pakkasjakso voi rajoittaa sähköntuontia naapurimaista

Julkaisuajankohta 3.12.2021 8.58
Tiedote

Energiavirasto odottaa Suomen tuotantokapasiteetin ja sähköntuonnin naapurimaista riittävän kattamaan sähkön kysynnän alkavan talven aikana. Tehotilanne Keski-Ruotsissa on kuitenkin kiristynyt, ja samanaikainen huippukulutus naapurimaissa voi vaikuttaa tuontisähkön saatavuuteen. Tehoreservilaitokset ovat valmiudessa käyttöönottoon, jos sähkön tuotanto ja kulutus eivät kohtaa markkinaehtoisesti.

Energiavirasto arvioi sähköpulan riskin pieneksi talvella 2021–2022. Kotimainen käytettävissä oleva sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet naapurimaihin yhdessä riittävät kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen.

Sähkötehon riittävyys voi kuitenkin vaarantua, jos Suomen huippukulutus ajoittuu samaan ajankohtaan Keski-Ruotsin SE3-alueen kanssa. Tällöin tuontisähkön saatavuus voi heikentyä. Myös useat samanaikaiset vikaantumiset kotimaisessa tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa tehovajeeseen.

Markkinaehtoinen huippukulutuksen aikana käytettävissä oleva kotimainen tuotantokapasiteetti on laskenut viime talven ennusteesta noin 100 megawattia. Vuoden 2021 keskeisiä muutoksia sähkön tuotantokapasiteetissa ovat olleet Veitsiluodon tehtaan voimalaitosten osittainen käytöstä poistaminen (-65 MW) sekä Laanilan Voiman voimalaitoksen sulkeminen (-30 MW). Uutta tuulivoimakapasiteettia on valmistunut tai ilmoitettu valmistuvaksi vuoden 2021 aikana noin 800–1 000 megawattia. Arvioitu huippukulutuksen aikana käytettävissä oleva tuulivoimakapasiteetin kasvu ei kuitenkaan riitä paikkaamaan muuta poistunutta sähkön tuotantokapasiteettia. Energiaviraston arvioissa tuulivoimakapasiteetista oletetaan huippukulutuksen aikana olevan käytettävissä noin 6 prosenttia.

Kulutushuiput katetaan tuontisähköllä

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 15 100 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu kulutushuipun aikana olevan käytettävissä yhteensä noin 10 700 megawattia. 

Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee noin 3 800 megawattia tuontisähköä. Markkinaehtoisesti sähkön tuontia voi olla tätäkin enemmän, eikä kaikkea käytettävissä olevaa kotimaista tuotantokapasiteettia välttämättä tarvitse huippukulutuksen aikana ottaa käyttöön. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 5 100 megawattia.

Ruotsin kantaverkkoyhtiön keväästä lähtien tekemät siirtorajoitukset koskevat sähkön vientiä Suomesta Keski-Ruotsiin. Sen sijaan tuonnille sähkön Ruotsista Suomeen ei ole tehty rajoituksia. 
Tarvittaessa sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino varmistetaan tehoreservillä. Tehoreservin voimalaitokset ovat talvikaudella 12 tunnin käynnistysvalmiudessa, niillä pystytään tuottamaan yhteensä 611 megawattia sähköä. Laitokset käynnistetään vain, jos tasapainoa ei synny markkinaehtoisesti. 

Taulukossa on esitetty kylmän talvipäivän arvioitu tehotase Suomessa talvelle 2021–2022. Luvut eivät sisällä Fingridin järjestelmäreservejä. 

Kylmä talvipäivä 
(kerran 10 vuodessa):

 
 
Tuotantokapasiteetti (markkinaehtoinen) 10 700 MW
Tehoreservi 611 MW
Kulutus 15 100 MW
Suomen tehotase ilman tuontia -3 800 MW
Tuontikapasiteetti muista maista 5 100 MW


Maakaasun tuonti kattaa kulutuksen

Tulevana talvena maakaasun tuonnin odotetaan kattavan kulutuksen. Puiatun ja Paldinskin kompressoriasemien valmistuminen Virossa vuoden 2021 aikana on kasvattanut tuontikapasiteettia Balticconnectorin kautta. 

Gasgrid Finlandin mukaan sekä Suomen että Venäjän kaasujärjestelmät ovat normaalissa toimintavalmiudessa talvella 2021–2022. Myös Latviassa sijaitsevaan kaasuvarastoon on varastoitu keskimääräinen määrä kaasua. Kyseisen kaasuvarasto palvelee myös Suomen tarpeita.

Mikäli kaasun saatavuudessa olisi Suomessa häiriötä, korvattaisiin maakaasu suojatuille asiakkaille nesteytetyllä maakaasulla (LNG), biokaasulla tai nestekaasulla.

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145, [email protected].

Sähkön toimitusvarmuus vuonna 2021 (pdf)
Kaasun toimitusvarmuus vuonna 2021 (pdf)
 

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote