Hyppää sisältöön

Ohjeluonnos lämmön alkuperätakuurekisterin toimijoille kommentoitavana

Julkaisuajankohta 2.12.2021 11.30
Tiedote

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä laki energian alkuperätakuista on tulossa voimaan 3.12.2021. Lain myötä Energiavirastosta tulee lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä. Energiavirasto on julkaissut ohjeluonnoksen alkuperätakuun rekisterin toimijoille.

Lain energian alkuperätakuista (HE 87/2021) myötä alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Lain myötä sähkön alkuperätakuurekisteristä tulee vastaamaan kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy. Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy tulee vastaamaan kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä. Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvomaan alkuperätakuulain noudattamista.

Ohjeluonnos lämmön alkuperätakuurekisterin käyttäjille kommentoitavana 

Energiavirasto on laatimassa ohjetta lämmön, jäähdytyksen, hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuiden rekisterin toimijoille ja ohjeluonnos on nyt tutustuttavana. Energiavirasto pyytää lähettämään kommentit ohjeeseen liittyen 23.12.2021 mennessä osoitteeseen [email protected] 

Ohje lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmän toimijoille - luonnosversio kommentoitavaksi (pdf)

 

Infotilaisuus 3.12.2021

Energiavirasto järjestää perjantaina 3.12.2021 klo 12.30–15.00 infotilaisuuden lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteristä. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Infotilaisuus on suunnattu lämmön ja jäähdytyksen rekisteristä kiinnostuneille. Tilaisuudessa kerrotaan mm. uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja -kylmän alkuperätakuista, rekisterin käyttöönotosta ja sen palveluehdoista sekä todentamisesta. Ilmoittautuminen 2.12.2021 klo 14 mennessä: https://energiavirasto.fi/energian-alkupera   

 

Lisätietoja:

[email protected]  

Miikka Martikainen
Tekninen asiantuntija 
Puh. 029 5050 057
[email protected]

Maiju Seppälä
Johtava asiantuntija
Puh. 029 5050 048
[email protected] 

Tiedote Uusiutuva Energia