Hoppa till innehåll

Utkast till anvisning för aktörer i ursprungsgarantiregistrets gällande värme nu ute för kommentarer

Utgivningsdatum 2.12.2021 11.30 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 11.49
Pressmeddelande

I Finland implementeras regleringen av ursprungsgarantier i det omarbetade direktivet om främjande av förnybar energi (RED II) och därmed förnyas lagen om ursprungsgarantierna. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla.

Med den nya lagen om ursprungsgarantier för energi (RP 87/2021) beviljas ursprungsgarantier för el som produceras med förnybar energi, el som producerats med högeffektiv kraftvärme, el som produceras med kärnkraft, förnybar gas, väte som produceras från förnybar energi, värme och kyla som produceras från förnybar energi samt spillvärme och -kyla.

Ursprungsgarantier kommer att beviljas av ursprungsgarantiernas registeransvariga. Finextra Oy, som ägs av Fingrid Oyj, ansvarar för registret över ursprungsgarantier för el. Gasgrid Finland Oy ansvarar för ursprungsgarantiregistret för gas och väte. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla. Energimyndighetens uppgift är också att övervaka att lagen iakttas.

Utkast till anvisning för ursprungsgarantiregistrets användare gällande värme nu ute för kommentarer

Energimyndigheten utfärdar anvisningar för aktörer i ursprungsgarantiregistret för värme, kyla, spillvärme och spillkyla och utkastet till anvisningen kan nu kommenteras. Kommentarer på anvisningen tas emot fram till 23.12.2021. Kommentarerna begärs på adressen [email protected].

Ohje lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmän toimijoille - luonnosversio kommentoitavaksi (pdf)

 

Informationstillfälle den 3.12.2021

Energimyndigheten ordnar fredagen den 3.12.2021 kl. 12.30-15.00 ett informationstillfälle gällande registret av ursprungsgarantier för värme och kyla. Tillfället ordnas endast på distans. Informationstillfället är ägnat åt de som är intresserade av registret för värme och kyla. I tillfället berättas om bl.a. ursprungsgarantier för förnybar värme och kyla samt spillvärme och spillkyla, ibruktagande av registret och dess servicevillkor samt om verifiering. Anmälning senast 2.12.2021 kl 14: https://energiavirasto.fi/sv/ursprungsgaranti-for-energi  

Mera information:

[email protected]

Miikka Martikainen
Teknisk expert
Tel. 029 5050 057
[email protected]

Maiju Seppälä
Ledande sakkunnig
Tel. 029 5050 048
[email protected] 

Förnybar energi Nyhet