Hyppää sisältöön

Ohjeita Lumo Energia Oyj:n asiakkaille

Julkaisuajankohta 18.8.2022 9.03
Tiedote

Lumo Energia Oyj:n sähköntoimitus asiakkaille on päättymässä 1.9.2022 alkaen. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet yhtiön asiakkaille, joille verkkoyhtiö on ilmoittanut sähköntoimituksen päättymisestä.

Energiavirasto kehottaa keskeytysilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkösopimuksen viipymättä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkösopimusta, sähköntoimitus lähtökohtaisesti päättyy verkkoyhtiön lähettämässä ilmoituksessa kerrottuna päivämääränä.

Verkkoyhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle etukäteen myyjästä johtuvasta sähkönjakelun keskeyttämisestä. Verkkoyhtiö huolehtii, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Osa Lumo Energian asiakkaista siirretään uudelle myyjälle automaattisesti. Tämä ohje koskee vain yhtiön asiakkaita, joille Lumo Energia tai verkkoyhtiö on ilmoittanut sähköntoimituksen päättymisestä. 

Olen saanut verkkoyhtiöltäni ilmoituksen sähköntoimituksen päättymisestä. Kuinka nopeasti sähköt katkeavat? Onko minun tehtävä uusi sähkösopimus itse? 

Sähköt eivät katkea heti. Verkkoyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä etukäteen. Verkkoyhtiö huolehtii sähkön toimittamisesta kuluttajalle vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun se on lähettänyt ilmoituksen jakelun keskeyttämisestä.

Kolmen viikon määräaika lasketaan päivämäärästä, jolloin verkkoyhtiö lähettää asiakkaalle ilmoituksen. Määräaika lasketaan siis lähettämispäivästä, ei ilmoituksen vastaanottopäivästä.
Verkkoyhtiöllä on oikeus katkaista asiakkaan sähköt kolmen viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, jos asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkönsopimusta.

Asiakkaan täytyy itse tehdä uusi sähkösopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa. Kaikki oman alueen voimassa olevat sähkötarjoukset löytyvät Energiaviraston ylläpitämästä sahkonhinta.fi -vertailupalvelusta. Vertaile sähkötarjouksia ja siirry sähkönmyyjän verkkosivulle tekemään sopimus.

Milloin uusi sähkösopimus pitää viimeistään tehdä?

Uuden sähkösopimuksen pitää olla voimassa ennen kuin kolme viikkoa on kulunut siitä, kun verkkoyhtiö on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä keskeytyksestä. Lähtökohtaisesti uuden sähköntoimituksen alkamisen järjestämiseksi uudelle myyjälle tulisi varata vähintään 14 päivän aika. Lumo Energian myyntisopimuksen päättyessä 1.9.2022 asiakas voi tehdä uuden sopimuksen alkaen välittömästi Lumo Energian sopimuksen päättymispäivästä 1.9.2022 alkaen, vaikka tuohon päivämäärään olisi aikaa alle 14 vuorokautta, mikäli tästä on uuden myyjän kanssa sovittu.*

Esimerkki: 

 • Verkkoyhtiö lähettää kuluttajalle 19.8.2022 ilmoituksen jakelun keskeytymisestä 10.9.2022 alkaen. 
 • Asiakas voi tehdä uuden myyntisopimuksen valitsemansa myyjän kanssa siten, että sähkön toimitus uudelta myyjältä alkaa 1.9.2022.
 • Asiakkaan on tehtävä uusi myyntisopimus siten, että uusi myyjä aloittaa viimeistään 10.9.2022.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan?

Määräaika lasketaan verkkoyhtiön keskeytysilmoituksen lähetyspäivämäärästä, ei ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Energiavirasto korostaa, että kolmen viikon määräaikaa ei lasketa Lumo Energian ilmoittamasta toiminnan päättymisen päivämäärästä (31.8.2022), vaan verkkoyhtiön keskeytysilmoituksesta. Kolmen viikon määräaika voi siten alkaa jo aikaisemmin.

Koskeeko kolmen viikon määräaika yrityksiä?

Laissa oleva jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan koskee vain kuluttaja-asiakkaita. 

Yritysten ja muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kohdalla noudatetaan sitä mitä sopimuksessa on sovittu. Jos esimerkiksi yritysasiakkaan sopimukseen sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia vakioehtoja VPE 2019, verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin kymmenen päivää on kulunut verkkopalvelun keskeyttämistä koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Lumo Energian asiakkaiden on tarkistettava asia omasta sopimuksestaan.

Paljonko joudun maksamaan verkkoyhtiölle väliaikaisesta sähköntoimituksesta? Vaikuttaako päättyvä sopimukseni Lumo Energia kanssa hintaan?

Lumo Energia on päättämässä sähkön toimituksen asiakkailleen 1.9.2022 alkaen. Lumo Energia laskuttaa toimituksesta 31.8.2022 saakka ellei asiakas ole jo sitä ennen siirtynyt toisen myyjän asiakkaaksi. Verkkoyhtiö vastaa ja laskuttaa asiakkaan sähköntoimituksesta 1.9.2022 alkaen.

Asiakkaan on korvattava verkkoyhtiölle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada verkkoyhtiöltä sähköntoimitusta samoilla ehdoilla, jotka hän on sopinut Lumo Energian kanssa, esimerkiksi verkkoyhtiön veloittama sähkön hinta voi poiketa Lumo Energian kanssa sovitusta. 

Jos asiakas ja verkkoyhtiö eivät sovi korvauksesta, viime kädessä Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Sähkönmyyjäni irtisanoo yksipuolisesti määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen. Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan normaalin käytännön mukaisesti.

 • Ota ensisijaisesti yhteyttä sähkönmyyjään ja esitä vaatimus suoraan yritykselle.
 • Jos et pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, saat ohjeet kuluttajaneuvonnasta (p. 029 505 3050). Tarvittaessa kuluttajaneuvonta ohjaa valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Sitovasti korvausvaatimukset voi ratkaista käräjäoikeus.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ­oh­je ku­lut­ta­jil­le, joil­la on kor­vaus­vaa­ti­mus Lumo Ener­gial­le mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen päät­tä­mi­sen vuoksi


Lisätiedot

 • johtaja Antti  Paananen,  puh.  029  5050  013
 • johtava asiantuntija Heli  Piilikangas,  puh.  029  5050 008
 • juristi Jani  Kostiainen,  puh.  029  5050113
 • juristi Sari Broman puh. 029 5050 039
 • juristi Annagreta Sirén, puh. 029 5050 053
  spostiosoitteet: [email protected].


*tekstiä päivitetty 22.8.2022

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote