Hyppää sisältöön

Ohjeita Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaille

Julkaisuajankohta 11.6.2021 15.37
Tiedote

Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n sähköntoimitus asiakkaille on keskeytynyt. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet asiakkaille, joilla on sähkönmyyntisopimus näiden yhtiöiden kanssa.

Energiavirasto kehottaa yhtiöiden asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy.

Verkkoyhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle myyjästä johtuvasta keskeytyksestä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä. Lisäksi verkkoyhtiön on huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Olen saanut verkkoyhtiöltäni ilmoituksen, että sähköntoimitukseni päättyy, koska olen Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n tai 365 Hankinta Oy:n sähkönmyyntiasiakas. Katkeavatko minulta sähköt välittömästi?

Eivät katkea. Verkkoyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä ennen keskeyttämistä. Laissa on asetettu verkkoyhtiölle velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun verkkoyhtiö on lähettänyt ilmoituksen sähkön jakelun keskeyttämisestä.

Verkkoyhtiöllä on oikeus katkaista asiakkaan sähköt kolmen viikon kuluttua, jos asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole siihen mennessä alkanut. Verkkoyhtiön vastuu on siis väliaikainen.

Mitä tapahtuu, jos en tee mitään? Siirrynkö automaattisesti jonkin sähkönmyyjän asiakkaaksi?

Ette siirry. Sähkön toimituksen jatkuminen ja keskeytyksen välttäminen edellyttävät asiakkaan omia toimenpiteitä.

Asiakkaan täytyy itse tehdä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa. Tietoa eri sähkönmyyjien sähkötarjouksista on saatavilla esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi -palvelusta.

Milloin uusi myyntisopimus pitää olla tehty?

Uuden myyntisopimuksen pitää olla voimassa ennen kuin kolme viikkoa on kulunut siitä, kun verkkoyhtiö on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä keskeytyksestä.  Uuden sähköntoimituksen alkamisen järjestämiseksi uudelle myyjälle tulisi varata vähintään 14 päivän aika, jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan. Uusi sopimus pitää siis olla tehty viimeistään viikon kuluessa siitä, kun verkkoyhtiö on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä sähkönjakelun keskeytyksestä.

Esimerkki: 

  • Verkkoyhtiö lähetti kuluttajalle 14.6.2021 ilmoituksen jakelun keskeytymisestä 5.7.2021 alkaen. 
  • Asiakkaan pitää tehdä uusi sähkönmyyntisopimus viimeistään 21.6.2021, jotta uusi myyjä pystyy järjestämään sähköntoimituksen alkamaan 5.7.2021.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan?

Määräaika alkaa silloin, kun verkkoyhtiö lähettää ilmoituksen keskeytyksestä asiakkaalle. Ratkaisevaa on ilmoituksen lähetyshetki eikä ilmoituksen vastaanottohetki.

En ole kuluttaja-asiakas, vaan yritys. Koskeeko kolmen viikon määräaika minua?

Laissa oleva jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan koskee vain kuluttaja-asiakkaita. Yritysten välillä noudatetaan sitä mitä sopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi jos yritysasiakkaan sopimukseen sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia vakioehtoja VPE 2019, verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin kymmenen (10) päivää on kulunut verkkopalvelun keskeyttämistä koskevan ilmoituksen lähettämisestä. 

Paljonko joudun maksamaan verkkoyhtiölle siitä, että se toimittaa minulle sähköä väliaikaisesti? Vaikuttaako päättyvä sopimukseni vähittäismyyjäni kanssa hintaan?

Asiakkaan on korvattava verkkoyhtiölle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada verkkoyhtiöltä sähköntoimitusta samoilla ehdoilla, jotka hän on sopinut vähittäismyyjän kanssa, esimerkiksi sähkön hinta voi poiketa myyjän kanssa sovitusta. Viime kädessä, jos asiakas ja verkkoyhtiö eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen vähittäismyyjälleni, olen esimerkiksi maksanut sähköstä ennakkoon. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan kuten minkä tahansa yritykseen kohdistuvan vaatimuksen osalta. Ensisijaisesti on suositeltavaa olla yhteydessä vähittäismyyjään ja esittää vaatimus yritykselle suoraan. Jos ette pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, kuluttajia asiassa neuvoo ja antaa ohjeistusta kuluttajaneuvonta (p. 029 505 3050). Tarvittaessa Kuluttajaneuvonta ohjaa kuluttajan tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Sitovasti korvausvaatimukset voi ratkaista toimivaltainen käräjäoikeus.

Minulla on määräaikainen sopimus vähittäismyyjäni kanssa. Joudunko maksamaan sopimussakkoa, kun teen sopimuksen uuden myyjän kanssa?

Energiavirastolla ei ole toimivaltaa tutkia yksittäiseen sopimussuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Energiavirasto ei siis voi ratkaista, ovatko perusteet sopimuksen purkamiselle olemassa tai onko myyjällä oikeus periä sopimussakko. Mahdolliset sopimusriidat käsitellään viime kädessä käräjäoikeudessa. Energiavirasto valvoo tässä asiassa ensisijaisesti verkkoyhtiöiden toimintaa, jotta kuluttajien sähköntoimitukset eivät katkea yllättäen.
 

Lisätiedot:

  • johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013 
  • johtava asiantuntija Anu Värilä, puh. 029 5050 112
  • lakimies Jani Kostiainen, puh: 029 5050 113
  • lakimies Sari Broman, puh. 029 5050 039
    spostit: [email protected]


Ohjeistusta on päivitetty 15.6.2021

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote