NordREGs rekommendationer för implementering av den nya EU-lagstiftningen

19.11.2019 11.30
Pressmeddelande

Idag publicerar de nordiska energiregulatorernas samarbetsorgan NordREG 21 rekommendationer för implementering av artiklarna angående detaljförsäljning av el i EU:s paket för ren energi.

NordREG anser att en koordinerad implementering av dessa artiklar har viktiga positiva effekter för de nordiska marknaderna.

”Dessa rekommendationer stöder funktionen av detaljmarknaden för el och integrationen av de nordiska marknaderna som är viktigt för den effektiva och konkurrenskraftiga marknaden till fördel för konsumenterna”, säger Carsten Schmidt, direktör för Danmarks energiregulator Forsyningstilsynet och NordREGs ordförande för 2019.

NordREG har valt fyra artiklar från det nya elmarknadsdirektivet som är viktiga att implementera på liknande sätt i de nordiska länderna. Dessa artiklar gäller grundläggande avtalsenliga rättigheter, avgifter i samband med byte av leverantör, jämförelseverktyg och faktureringsinformation.

De publicerade rekommendationerna representerar de nordiska energiregulatorernas synpunkter. Hur dessa rekommendationer tas i beaktande vid implementeringen beror på den nationella lagstiftaren.

Publikationen finns på www.nordicenergyregulators.org.


Mer information: jurist Jani Kostiainen, tel. 029 5050 113.

El- och naturgasmarknaden Nyhet