Hyppää sisältöön

Muistutus vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden peruuttamisen määräajasta

Julkaisuajankohta 17.3.2023 14.11
Tiedote

Energiavirasto muistuttaa, että vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytysten alkuperätakuiden peruuttaminen tulee tehdä lämmön alkuperätakuurekisterissä viimeistään 31.3.2023.

Lain energian alkuperätakuista (1050/2021) 10 §:n mukaisesti alkuperätakuiden peruuttaminen lämmön ja jäähdytyksen alkuperän varmennusvelvollisuuden täyttämiseksi tulee tehdä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä ajankohtana. Valvontaviranomaisen ominaisuudessa Energiavirasto on antanut määräyksen määräajoista koskien alkuperätakuiden kohdistamista tietylle kalenterivuodelle. Määräyksen (58/000002/2022) mukaisesti edeltävälle kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut tulee peruuttaa kuluvan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. 

Vuodelle 2022 kohdistettavien alkuperätakuiden peruuttaminen tulee näin ollen tehdä viimeistään 31.3.2023. Velvollisuus varmentaa lämmön ja jäähdytyksen alkuperä on astunut voimaan 1.7.2022. Tästä syystä vuoden 2022 osalta varmennusvelvoite koskee vain ajanjaksoa 1.7.2022-31.12.2022.

Energiaviraston määräys määräajoista

Lisätietoja:

[email protected] 

Tekninen asiantuntija Miikka Martikainen, [email protected], puh. 029 5050 057
 

Tiedote Uusiutuva Energia