Hoppa till innehåll

Påminnelse om tidsfristen för annulleringen av ursprungsgarantier för värme och kyla år 2022

Utgivningsdatum 17.3.2023 14.11 | Publicerad på svenska 17.3.2023 kl. 14.20
Pressmeddelande

Energimyndigheten påminner att annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste göras senast den 31 mars 2023.

Enligt 10 § i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021) ska annulleringen av ursprungsgarantier för att uppfyllandet av skyldighet att certifiera ursprunget för värme och kyla göras senast på den dag som anges av tillsynsmyndigheten. Energimyndigheten har i egenskap av tillsynsmyndighet utfärdat en bestämmelse om tidsfrister angående tilldelning av ursprungsgarantier till ett visst kalenderår. Enligt bestämmelsen (58/000002/2022) ska ursprungsgarantier som hänför sig tull föregående kalenderåret annulleras senast den 31 mars det innevarande året. 

Annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste sålunda göras senast den 31 mars 2023. Skyldigheten att certifiera ursprunget för värme och kyla trädde i kraft den 1 juli 2022. Det följer att för kalenderåret 2022 gäller skyldigheten endast perioden från 1 juli 2022 till 31 december 2022.

Föreskrift om tidsfrister

Mer information:

[email protected]

Teknisk expert Miikka Martikainen, [email protected], tel. 029 5050 057

Förnybar energi Nyhet