Muistutus verkonhaltijoille liittymien hinnoitteluperiaatteiden toimittamisesta Energiavirastolle

21.10.2020 9.15
Tiedote

Päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteet on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020.

Energiavirasto vahvisti päätöksellään 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoille. 

Verkonhaltijoiden on päivitettävä uusien liittymien hinnoittelumenetelmien pohjalta omia kirjallisia liittymien hinnoitteluperiaatteitaan ja toimitettava nämä Energiavirastolle sähköpostitse viimeistään kuukausi ennen niiden käyttöönottoa. Päätöksen mukaan liittymien hinnoittelumenetelmiä on noudatettava viimeistään 1.12.2020, jolloin verkonhaltijoiden on toimitettava omat päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteensa Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020. Hinnoitteluperiaatteet tulee toimittaa Energiaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(a)energiavirasto.fi.

Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu (29.6.2020)

Lisätietoja liittymien hinnoitteluperiaatteiden toimittamisesta antaa yli-insinööri Lasse Simola, lasse.simola(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 021 tai lakimies Natalia Buddén, natalia.budden(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 102
 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote