Valikko

Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu

29.6.2020 13.36
Tiedote

Energiavirasto on vahvistanut 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisille jakeluverkonhaltijoille.

Verkonhaltijoiden on päivitettävä uusien liittymien hinnoittelumenetelmien pohjalta omia kirjallisia liittymien hinnoitteluperiaatteitaan ja toimitettava nämä Energiavirastolle sähköpostitse viimeistään kuukausi ennen niiden käyttöönottoa. Koska uusia liittymien hinnoittelumenetelmiä on noudatettava viimeistään 1.12.2020 mennessä, verkonhaltijoiden on toimitettava omat päivitetyt liittymien hinnoitteluperiaatteensa Energiavirastolle viimeistään 1.11.2020. 

Liittymien hinnoittelumenetelmät löytyvät verkkoon liittämisen sivulta

Vahvistuspäätös on myös postitettu asianosaisille verkkoyhtiöille.

Lisätiedot: yli-insinööri Lasse Simola, [email protected], puh. 029 5050 021.  

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote