Hyppää sisältöön

Määräys sekä muistio sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä julkaistu

Julkaisuajankohta 13.2.2024 15.14
Tiedote

Energiavirasto on antanut määräyksen sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä.

Energiavirasto on 22.12.2023 antanut uuden määräyksen sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (3780/000002/2023). Määräys tulee voimaan 1.6.2024, jolloin määräyksellä kumotaan Energiaviraston 29.9.2023 antama määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (3128/000002/2023).
 
Energiavirasto on julkaissut myös määräystä 3780/000002/2023 koskevan muistion, jonka tarkoituksena on toimia sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden apuna määräyksen tulkinnassa sen voimaantulon jälkeen 1.6.2024 alkaen. Muistio ei ole juridisesti sitova.

Määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä
Föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution
Muistio Energiaviraston määräyksestä sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (suomeksi)
Promemoria om Energimyndighetens föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution (på svenska)

Lisätiedot

juristi Sari Broman, puh. 029 505 0039, [email protected]

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote