Hyppää sisältöön

Määräys sekä muistio sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä julkaistu

Julkaisuajankohta 6.10.2023 15.31
Tiedote

Energiavirasto on antanut määräyksen sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä. Uusi määräys korvaa vuonna 2014 annetun määräyksen.

Energiavirasto on 29.9.2023 antanut määräyksen sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (3128/000002/2023, jäljempänä myös laskuerittelymääräys). Määräys on tullut voimaan 1.10.2023. Määräyksellä on kumottu Energiaviraston 4.3.2014 antama määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (1097/002/2013). Sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee muuttaa laskutuksensa määräyksen 4 §:n 6 momentin, 8 §:n ja 9 §:n mukaisiksi 1.6.2024 mennessä. 
 
Energiavirasto on julkaissut myös muistion, jonka tarkoituksena on toimia sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden apuna laskuerittelymääräyksen tulkinnassa. Muistio ei ole juridisesti sitova. 
 
Energiavirasto antaa vielä uuden sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelyä koskevan määräyksen loppuvuoden 2023 aikana. Tässä yhteydessä on tarkoitus ottaa huomioon myös muut mahdolliset laskuerittelyn muutostarpeet. Kyseisen määräyksen mukaiset muutokset sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden laskutukseen tulevat voimaan aikaisintaan 1.6.2024.

Määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä

Föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution

Muistio Energiaviraston määräyksestä sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (suomeksi)

Promemoria om Energimyndighetens föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution (på svenska)

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote