Hyppää sisältöön

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteri avautuu 1.4.2022

Julkaisuajankohta 18.3.2022 12.47
Tiedote

Energian alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja järjestää infotilaisuuksia rekisterin toiminnasta ja käytöstä.

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä, minkä myötä laki energian alkuperätakuista (1050/2021) tuli voimaan 3.12.2021. Lain myötä sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy. Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvoo alkuperätakuulain noudattamista. 

Energiantuotantolaitosten liittäminen lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmään sekä alkuperätakuisiin liittyvät toimenpiteet tapahtuvat Energiaviraston hallinnoimassa alkuperätakuurekisterissä. Alkuperätakuurekisteripalvelun Energiavirastolle toimittaa Grexel Systems Oy. 

Infotilaisuudet

Energiavirasto järjestää lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin käyttöönottoon liittyen seuraavat infotilaisuudet. Tilaisuuksiin voi osallistua paikan päällä Energiavirastossa (Lintulahdenkuja 2 A, Helsinki) tai etäyhteyksin.

  • tiistaina 29.3.2022 klo 13–15 infotilaisuus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteristä. Tilaisuus on suunnattu lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteristä kiinnostuneille toimijoille. Tilaisuudessa käydään läpi tilanhaltijaksi hakeutumiseen sekä todentamistodistuksen hankkimiseen liittyvät toimenpiteet sekä annetaan yleisesittely rekisteristä. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 28.3.2022 klo 10 mennessä seuraavan linkin kautta: Ilmoittautuminen 29.3.2022 infoon 
  • tiistaina 5.4.2022 klo 13–15 käyttökoulutus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijoille. Tilaisuudessa käydään läpi käyttäjien ja energiantuotantolaitosten lisääminen alkuperätakuurekisteriin. Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 4.4.2022 klo 10 mennessä. 
  • tiistaina 19.4.2022 klo 9.30–11.30 käyttökoulutus lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijoille. Tilaisuudessa käydään läpi käyttäjien ja energiantuotantolaitosten lisääminen rekisteriin sekä alkuperätakuiden hakeminen ja siirtäminen rekisterissä. Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 14.4.2022 klo 10 mennessä. 

Käyttökoulutuksista tilinhaltijoille järjestetään tarpeen mukaan uusintoja.


Lisätietoja: 
[email protected] 

Miikka Martikainen 
Tekninen asiantuntija  
Puh. 029 5050 057 
[email protected] 

Maiju Seppälä 
Johtava asiantuntija 
Puh. 029 5050 048 
[email protected]  
 

Tiedote Uusiutuva Energia