Hoppa till innehåll

Ursprungsgarantiregistret för värme och kyla öppnas 1.4.2022

Utgivningsdatum 18.3.2022 12.47 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 8.16
Pressmeddelande

Ursprungsgarantier för energi kommer att beviljas för el som produceras med förnybar energi, el som producerats med högeffektiv kraftvärme, el som produceras med kärnkraft, förnybar gas, väte som produceras från förnybar energi, värme och kyla som produceras från förnybar energi samt spillvärme och -kyla. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla och ordnar infotillfällen om registrets funktioner och användning.

I Finland genomförs förnybardirektivets (RED II) reglering gällande ursprungsgarantier med den nya lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021) som kom i kraft 3.12.2021. I och med lagen är Finextra Oy, som ägs av stamnätsinnehavare Fingrid Oyj, ansvarig för ursprungsgarantiregistret för el. Stamnätsinnehavaren för gas, Gasgrid Finland Oy, ansvarar för ursprungsgarantiregistret för gas och väte. Energimyndigheten fungerar som registerförare av ursprungsgarantiregistret för värme och kyla och övervakar efterlevnaden av lagen.

Anslutning av energiproduktionsanläggningar till ursprungsgarantiregistret för värme och kyla samt åtgärder gällande ursprungsgarantierna görs i ursprungsgarantiregistret som administreras av Energimyndigheten. Registertjänsten för ursprungsgarantierna till Energimyndigheten förser Grexel Systems Oy.

Infotillfällen

Energimyndigheten ordnar följande infotillfällen gällande ibruktagande av ursprungsgarantiregistret för värme och kyla. Deltagande till tillfällen endera på plats hos Energimyndigheten (Fågelviksgränden 2 A, Helsingfors) eller på distans.

  • tisdag 29.3.2022 kl. 13-15 infotillfälle gällande ursprungsgarantiregistret för värme och kyla. Tillfället är ägnat åt intresserade av registret för värme och kyla. I tillfället gås genom hur man ansöker till kontoinnehavare, om anskaffning av verifieringsintyg samt en allmän presentation av registret. Anmälan till tillfället senast 28.3.2022 kl. 10 via länk
  • tisdag 5.4.2022 kl. 13-15 skolning om användning av ursprungsgarantiregistret för värme och kyla till kontoinnehavare. I tillfället överses hur användare och energiproduktionsanläggningar sätts till i ursprungsgarantiregistret. Anmälan per e-post till [email protected] senast 4.4.2022 kl. 10.
  • tisdag 19.4.2022 kl. 9.30-11.30 skolning om användning av ursprungsgarantiregistret för värme och kyla till kontoinnehavare. I tillfället överses hur användare och energiproduktionsanläggningar sätts till i ursprungsgarantiregistret samt ansökning och överföring av ursprungsgarantier. Anmälan per e-post till [email protected] senast 14.4.2022 kl. 10.

Fortsatta skolningar om användning av registret till kontoinnehavare ordnas vid behov.

Mer information:
[email protected]

Miikka Martikainen
Teknisk expert
Tel. 029 5050 057
[email protected]

Maiju Seppälä
Ledande sakkunnig
Tel. 029 5050 048
[email protected]

Förnybar energi Nyhet