Hyppää sisältöön

Kymenlaakson Sähkö aloittaa toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Haminan Sähköverkon alueella

Julkaisuajankohta 6.10.2022 12.32
Tiedote

Energiavirasto on 6.10.2022 määrännyt Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimimaan toimitusvelvollisena sähkön vähittäismyyjänä Haminan Sähköverkko Oy:n verkkoalueella. Kymenlaakson Sähkön on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan alueella oleville kuluttajille ja muille pienille sähkönkäyttäjille. Aiemmin alueella toimitusvelvollisena vähittäismyyjänä toiminut Karhu Voima Oy hakeutui konkurssiin 19.9.2022 ja lopetti sähkön toimituksen seuraavasta päivästä alkaen.

Karhu Voiman hakeuduttua konkurssiin Haminan Sähköverkon verkkoalueella ei ole ollut toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyjää. Energiavirasto on määrännyt Kymenlaakson Sähkön 6.10.2022 alkaen tähän tehtävään yhtiöiden välisten markkinaosuuksien perusteella. 

Energiaviraston päätöksen perusteella Kymenlaakson Sähkön on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan Haminan Sähköverkon alueella oleville kuluttajille ja muille pienkäyttäjille. Pienkäyttäjäksi katsotaan käyttöpaikka, jonka pääsulake on enintään 3x63 ampeeria tai vuosikulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Kymenlaakson Sähkö ei voi kieltäytyä tekemästä sähkösopimusta näiden asiakkaiden kanssa.

Asiakkaiden tehtävä itse uusi sähkösopimus

Haminan Sähköverkon alueella olevia kotitalouksia ja muita pienkäyttäjiä ei siirretä automaattisesti Kymenlaakson Sähkön tai minkään muun sähkönmyyjän asiakkaiksi. Sähkön toimituksen jatkuminen edellyttää asiakkaiden omaa aktiivisuutta. 

Energiavirasto kehottaakin alueella vielä ilman uutta sähkönmyyjää olevia loppukäyttäjiä tekemään sähkösopimuksen mahdollisimman pian. Asiakas ja sähkönmyyjä voivat tässä tilanteessa sopia sähkön toimituksen aloittamisesta välittömästi ilman normaalia kahden viikon myyjän vaihtoaikaa.

Uutta sähkösopimusta valitessa oman alueen voimassa olevia sähkötarjouksia voi vertailla Energiaviraston sahkonhinta.fi -vertailupalvelussa. Sähkötarjouksista löytyy tietoa myös muista vertailupalveluista sekä suoraan sähkönmyyjien sivuilta. 

Haminan Sähköverkko on ilmoittanut Energiavirastolle sitoutuvansa jatkamaan verkkoalueellaan olevien kuluttajien ja muiden pienkäyttäjien sähkön toimitusta tästä eteenpäin vielä kahden viikon ajan, jotta asiakkaat ehtivät tehdä sähkösopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. Tavoitteena on välttää turhia asiakkaiden sähköjen katkaisuja.

Energiaviraston päätökseen voidaan hakea muutosta Markkinaoikeudesta. Energiavirasto on kuitenkin määrännyt päätöstä noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Karhu Voiman asiakkaiden on tehdä uusi sähkösopimus viipymättä

Energiavirasto kehottaa samalla myös muualla Suomessa ilman uutta myyjää olevia Karhu Voiman asiakkaita tekemään sähkösopimuksen uuden myyjän kanssa viipymättä. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus huolehtia sähkön toimituksesta kuluttajille kolmen viikon ajan siitä, kun verkkoyhtiö on ilmoittanut Karhu Voiman sähköntoimituksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkösopimusta, verkkoyhtiöllä on oikeus katkaista loppukäyttäjän sähkön jakelu.


Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhteystiedot:

Kymenlaakson Sähkö Oy
PL 9, 47200 Elimäki
puhelin 05 7780 500 (asiakaspalvelu arkisin klo 8-18)
www.ksoy.fi 

Lisätiedot:

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote