Hoppa till innehåll

Kymmenedalens El börjar som leveransskyldig elförsäljare i Haminan Sähköverkkos område

Utgivningsdatum 6.10.2022 12.32 | Publicerad på svenska 7.10.2022 kl. 15.06
Pressmeddelande

Energimyndigheten har den 6.10.2022 bestämt att Kymmenedalens El Ab ska vara leveransskyldig detaljförsäljare av el inom Haminan Sähköverkko Oy:s nätområde. Kymmenedalens El ska erbjuda el till ett rimligt pris till konsumenterna i området och till andra små elanvändare. Karhu Voima Oy, som tidigare varit leveransskyldig detaljförsäljare i området, ansökte om konkurs 19.9.2022 och avslutade elleveransen från och med följande dag.

Efter att Karhu Voima ansökt om konkurs i Haminan Sähköverkkos nätområde har det inte funnits någon leveransskyldig detaljförsäljare av el. Energimyndigheten har från och med 6.10.2022 förordnat Kymmenedalens El till denna uppgift på basis av marknadsandelarna mellan bolagen. 

Enligt Energimyndighetens beslut ska Kymmenedalens El erbjuda el till ett rimligt pris till konsumenter och andra småförbrukare i Haminan Sähköverkkos område. Som småbrukare betraktas ett driftställe vars huvudsäkring är högst 3x63 ampere eller vars årsförbrukning är högst 100 000 kWh per år. Kymmenedalens El kan inte vägra att ingå elavtal med dessa kunder.

Kunderna ska själv göra nytt elavtal

Hushåll och andra småförbrukare i Haminan Sähköverkkos område överförs inte automatiskt till Kymmenedalens El eller någon annan elförsäljare. För att elleveransen ska fortsätta krävs att kunderna själva är aktiva. 

Energimyndigheten uppmanar därför slutförbrukarna i området som ännu saknar en ny elförsäljare att ingå ett elavtal så snart som möjligt. Kunden och elförsäljaren kan i denna situation komma överens om att elleveransen inleds omedelbart utan den normala bytestiden på två veckor.
När du väljer ett nytt elavtal kan du jämföra gällande elanbud i din egen region i Energimyndighetens jämförelsetjänst sahkonhinta.fi. Information om elerbjudanden finns också på andra jämförelsetjänster samt direkt på elförsäljarnas sidor. 

Haminan Sähköverkko har meddelat Energimyndigheten att det förbinder sig att fortsätta leveransen av el till konsumenterna och andra småförbrukare inom sitt nätområde i ytterligare två veckor för att kunderna ska hinna ingå ett elavtal med den nya elförsäljaren. Målet är att undvika onödiga avbrott i kundernas el.

Ändring i Energimyndighetens beslut får sökas hos marknadsdomstolen. Energimyndigheten har dock bestämt att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte domstolen bestämmer något annat.

Karhu Voimas kunder ska utan dröjsmål ingå nytt elavtal

Samtidigt uppmanar Energimyndigheten de av Karhu Voimas kunder som inte har någon ny försäljare i Finland att utan dröjsmål ingå ett elavtal med den nya försäljaren. Nätbolagen är skyldiga att sörja för elleveransen till konsumenterna i tre veckor efter att nätbolaget har meddelat att elleveransen från Karhu Voima har upphört. Om kunden inte hittills har ingått ett nytt elavtal har nätbolaget rätt att avbryta slutförbrukarens eldistribution.

Kontaktuppgifter till Kymmenedalens El Ab:
Kymmenedalens El Ab
PB 9, 47200 Elimäki
telefon 05 7780 500 (kundservice vardagar kl. 8-18)
www.ksoy.fi/sv/ 

Mer information:
jurist Jani Kostiainen, [email protected], tel. 029 5050 113.
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet