KHO vahvisti Energiaviraston linjan tutkintapyynnön tekijän asianosaisuudesta ja valitusoikeudesta

23.10.2020 8.39
Tiedote

Energiavirastolle osoitetun tutkintapyynnön tarkoitus on tuoda ilmi mahdollisia rikkeitä energiayhtiöiden toiminnassa. Viraston päätösten oikeudelliset vaikutukset kohdistuvat valvottavaan yhtiöön eivätkä tutkintapyynnön tekijään. KHO:n ratkaisu 16.10.2020 vahvistaa, ettei tutkintapyynnön tekijällä ole näissä tapauksissa asianosaisasemaa tai muutoksenhakuoikeutta.

Oikeuskäsittely koski Energiavirastolle tutkintapyynnön tehneen kuluttajan asianosaisasemaa tutkintapyynnön käsittelyssä ja hänen valitusoikeuttaan päätökseen, jonka virasto antoi tutkintapyynnön vuoksi. 

Yksityishenkilö teki Energiavirastolle tutkintapyynnön jakeluverkkoyhtiön toiminnasta. Energiavirasto tutki asian ja totesi päätöksessään vuonna 2014, ettei yhtiö ollut rikkonut lainsäädäntöä. Tutkintapyynnön tehnyttä yksityishenkilöä ei tällaisissa tapauksissa kuulla eikä hänellä ole valitusoikeutta Energiaviraston päätökseen. 

Tutkintapyynnön tekijä valitti Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan vuonna 2016, että yksityishenkilö olisi tullut katsoa asianosaiseksi ja että hänellä oli päätöksestä valitusoikeus. Energiaviraston näkemyksen mukaan hallinto-oikeuden päätös oli virheellinen ja virasto valitti siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin katsoi ennakkoratkaisussaan tammikuussa 2020 Energiaviraston ja Suomen hallituksen tavoin, ettei sähkömarkkinadirektiivi edellytä sitä, että kotitalousasiakasta tulisi pitää tutkintapyynnön käsittelyssä osapuolena tai että hänelle tulisi antaa muutoksenhakuoikeus Energiaviraston päätökseen.

Tutkintapyynnön tekijä on ilmoittajan asemassa

Tuoreessa päätöksessään 16.10.2020 KHO katsoi, että tutkintapyynnön tekijällä ei ollut hallintolain mukaista asianosaisasemaa Energiavirastolle tekemänsä tutkintapyynnön käsittelyssä. Tutkintapyynnön tekijälle ei siis tarvitse antaa tilaisuutta lausua asiasta eikä hänelle tarvitse antaa tutkintapyynnön vuoksi tehtävää päätöstä virallisesti tiedoksi. 

KHO katsoi myös, että tutkintapyynnön tekijällä ei ole valitusoikeutta Energiaviraston tutkintapyynnön johdosta antamaan päätökseen. Valitusoikeus on yrityksellä, jonka toiminnan lainmukaisuutta asiassa tutkitaan. 

Päätös koskee tilanteita, joissa Energiavirasto antaa päätöksen yrityksen toiminnan lainmukaisuudesta valvontatoimivaltansa nojalla. Tutkintapyynnön tekijä on Energiaviraston noudattaman, aiempiin KHO:n päätöksiin perustuvan hallintokäytännön mukaan ilmoituksen tekijän asemassa, ja päätöksellään KHO vahvisti Energiaviraston noudattaman linjan edelleen oikeaksi. Energiavirastolle osoitetun tutkintapyynnön tarkoituksena on toimia ilmoituksena Energiavirastolle, joka virkavastuulla ja valvontatoimivaltansa puitteissa tutkii ja ratkaisee asian.

Lisätiedot: johtava lakimies Nora Kankaanrinta, nora.kankaanrinta(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 076.

Päätös KHO:2020:106 korkeimman hallinto-oikeuden sivuilla
 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote