Hyppää sisältöön

Kestävyysjärjestelmien hyväksyminen etenee

Julkaisuajankohta 15.6.2022 13.06
Tiedote

Energiavirasto on hyväksynyt ensimmäiset biomassapolttoaineilla sähköä, lämpöä tai jäähdytystä tuottavien laitosten kestävyysjärjestelmät. Niiden avulla toiminnanharjoittajat osoittavat käyttämiensä biomassapolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden, joka on edellytys muun muassa polttoaineen nollapäästöisyydelle päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla.

Velvollisuus kestävyyden osoittamiseen perustuu lakiin biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (”kestävyyslaki”). Kestävyyslain mukaan biomassapolttoaineiden kestävyyden osoittaminen koskee vuodesta 2021 alkaen laitoksia alkaen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottavia laitoksia, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on vähintään 20 MW kiinteitä biomassapolttoaineita käytettäessä tai vähintään 2 MW kaasumaisia biomassapolttoaineita käytettäessä. Kestävyyslaki asettaa tietyt vaatimukset, jotka koskevat raaka-aineiden alkuperää ja kasvihuonekaasupäästövähenemää.

Energiavirastossa on vireillä yhteensä 149 biomassapolttoaineita käyttävien laitosten kestävyysjärjestelmää koskevia hyväksymishakemuksia ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Energiavirasto pyrkii käsittelemään noin puolet kyseisistä hakemuksista kuluvan vuoden aikana ja loput vuoden 2023 aikana. Kestävyysjärjestelmään hakeutuvat laitokset käyttävät biomassapolttoaineita ja bionesteitä vuosittain noin 85 TWh, mikä edustaa noin 75-80 prosenttia kyseisten polttoaineiden kokonaiskäytöstä. 

Lisätiedot: johtava asiantuntija Mari Tenhovirta, puh. 029 5050 027 ja ylitarkastaja Olli Mäki, puh. 029 5050 094, sposti: [email protected]

Tiedote Uusiutuva Energia