Hoppa till innehåll

Godkännande av hållbarhetssystemen framskrider

Utgivningsdatum 15.6.2022 13.06
Pressmeddelande

Energimyndigheten har godkänt de första hållbarhetssystemen för anläggningarna som producerar el, värme eller kyla av biomassabränslen. Med hjälp av hållbarhetssystemen påvisar verksamhetsutövarna hållbarheten av biomassabränsle samt flytande biobränsle som använts, vilket är ett krav för bland annat bränslets nollutsläpp för anläggningar som hör till utsläppshandeln.

Skyldigheten att påvisa hållbarheten baseras på lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (”hållbarhetslagen”). Enligt hållbarhetslagen berör påvisande av hållbarheten för biomassabränslen från och med 2021 anläggningar som producerar el, värme och kyla och vars sammanlagda tillförda effekt är minst 20 MW vid användning av fasta biomassabränslen eller minst 2 MW vid användning av gasformiga biomassabränslen. Hållbarhetslagen sätter vissa krav som berör ursprunget av råvaror samt minskningen av växthusgasutsläpp.

Vid Energimyndigheten finns sammanlagt 149 anhängiggjorda ansökningar om godkännande av hållbarhetssystem för anläggningar som använder biomassabränslen och ansökningarna handläggs i ankomstordning. Energimyndigheten strävar till att handlägga ungefär hälften av ansökningarna under det pågående året och resten under år 2023. Anläggningarna som ansöker till hållbarhetssystemet och som använder biomassabränslen och flytande biobränslen använder årligen ungefär 85 TWh, vilket står för ungefär 75-80 procent av den totala användningen av dessa bränslen.

Mer information: ledande sakkunnig Mari Tenhovirta, tfn. 029 5050 027 och överinspektör Olli Mäki, tfn. 029 5050 094, e-postadress: [email protected]
 

Förnybar energi Nyhet