Hyppää sisältöön

Kaikki preemiotukijärjestelmän tuulivoimalat tuottavat nyt sähköä - lisäys tuotantokapasiteettiin merkittävä

Julkaisuajankohta 29.9.2022 9.18
Tiedote

Uusiutuvan sähkön tuotantoa tukevan preemiojärjestelmän avulla Suomeen on rakennettu viime vuosina 89 tuulivoimalaa, jotka ovat lisänneet sähköntuotantokapasiteettia noin 550 megawattia ja tuottavat vuosittain noin 1,4 terawattituntia sähköä. 

Energiavirasto on hyväksynyt kaikki seitsemän uusiutuvan sähkön tarjouskilpailussa voittanutta voimalaitoshanketta preemiojärjestelmään. Tarjouskilpailu järjestettiin loppuvuonna 2018 ja päätökset annettiin keväällä 2019. Nyt jokainen hyväksytty tuulivoimalaitos on käynnistänyt sähköntuotannon.

Energiavirasto velvoitti preemiojärjestelmään hyväksyttävät yritykset rakentamaan voimalat vähintään osittain ja liittämään ne sähköverkkoon kolmen vuoden kuluessa. Lisäksi yritysten tuli asettaa valtion hyväksi rakentamisvakuudet voimaloiden valmiiksi saattamisesta aikataulussa. Vakuudet palautettiin seurantasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Ensimmäinen seurantasuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2020 ja viimeisin syyskuussa 2022.

Preemiojärjestelmässä kukin sähköntuottaja saa omassa tarjouksessaan esittämänsä mukaisen tuen. Tuki maksetaan täysimääräisenä sähkön kolmen kuukauden markkinahinnan keskiarvon ollessa enintään yhtä suuri kuin viitehinta. Viitehinta on 30 €/MWh. Markkinahinnan ollessa viitehintaa suurempi, tuki muuttuu liukuvaksi. Tukea ei makseta, kun markkinahinta on suurempi kuin viitehinnan ja hyväksytyssä tarjouksessa esitetyn tuen summa. Tukea maksetaan 12 vuoden ajan.  

Markkinahinnan noustua tuelle ei tarvetta 

Tähän mennessä Energiavirasto on maksanut preemiotukea yhdelle voimalaitokselle noin 24 000 € vuoden 2020 viimeisen neljänneksen sähkön tuotannosta. Silloin sähkön markkinahinta oli keskimäärin 32,71 €/MWh. Sen jälkeen sähkön markkinahinta on ollut suurempi kuin viitehinnan ja jokaisen tarjouksessa esitetyn tuen summa. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä sähkön markkinahinta oli keskimäärin 117,54 €/MWh. Sähkön futuurihintoihin perustuvan arvion mukaan preemiotukea ei tulla maksamaan myöskään lähivuosina.  

Preemiojärjestelmässä voimalaitoksille asetettiin myös toteutuvan tuotannon määrää koskeva velvoite, jonka mukaan niiden tulee tuottaa sähköä tarjouksessa ilmoitetun vuosituotannon määrän mukaisesti. Määrän on oltava vähintään keskimäärin 75 prosenttia neljän ensimmäisen tukivuoden ja vähintään keskimäärin 80 prosenttia kahdeksan jälkimmäisen tukivuoden aikana. Tuotantoa koskeva ilmoitus tulee jättää Energiavirastolle vuosineljänneksittäin, vaikka tukea ei maksettaisikaan.

Kaikki preemiojärjestelmän voimalaitokset ovat tuulivoimaloita

Lisätiedot

  • kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111
  • tekninen asiantuntija Miikka Martikainen, puh. 029 5050 057
  • johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puh. 029 5050 048
    sähköpostisoitteet: [email protected]
Tiedote Uusiutuva Energia