Hoppa till innehåll

Alla vindkraftverk i premiestödsystemet producerar nu el - ökningen av produktionskapaciteten är betydande

Utgivningsdatum 29.9.2022 9.18 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 14.25
Pressmeddelande

Med hjälp av premiesystemet som stöder produktionen av förnybar el har 89 vindkraftverk byggts i Finland under de senaste åren. Dessa har ökat elproduktionskapaciteten med cirka 550 megawatt och producerar årligen cirka 1,4 terawattimmar el. 

Energimyndigheten har godkänt alla sju kraftverksprojekt som vunnit i anbudsförfarandet för förnybar el för premiesystemet. Anbudsförfarandet ordnades i slutet av 2018 och besluten gavs våren 2019. Nu har varje godkänt vindkraftverk inlett elproduktionen.

Energimyndigheten ålade företag som godkänns för premiesystemet att åtminstone delvis bygga kraftverk och ansluta dem till elnätet inom tre år. Dessutom skulle företagen ställa byggsäkerheter till förmån för staten för färdigställandet av kraftverken enligt tidtabellen. Säkerheterna returnerades efter att uppföljningsplanerna hade godkänts. Den första uppföljningsplanen godkändes hösten 2020 och den senaste i september 2022.

Inom premiesystemet får varje elproducent stöd i enlighet med sitt anbud. Stödet betalas till fullt belopp när medelvärdet för marknadspriset på el under tre månader är högst lika stort som referenspriset. Referenspriset är 30 €/MWh. Om marknadspriset är högre än referenspriset blir stödet rullande. Stöd betalas inte om marknadspriset överstiger summan av referenspriset och det stöd som anges i det godkända anbudet. Stödet betalas ut i 12 år.

Inget behov av stöd när marknadspriset stiger 

Hittills har Energimyndigheten betalat cirka 24 000 euro i premiestöd till ett kraftverk för elproduktionen under det sista kvartalet 2020. Då var marknadspriset på el i genomsnitt 32,71 €/MWh. Därefter har marknadspriset på el varit högre än summan av referenspriset och varje stöd som presenteras i anbudet. Under årets andra kvartal var marknadspriset på el i genomsnitt 117,54 €/MWh. Enligt en uppskattning baserad på terminspriserna för el kommer premiestöd inte heller att betalas ut under de närmaste åren. 

I premiesystemet ålades kraftverken också att producera el enligt den årsproduktion som angetts i anbudet. Mängden skall vara minst 75 procent i genomsnitt under de fyra första stödåren och minst 80 procent i genomsnitt under de åtta senare stödåren. Anmälan om produktion ska lämnas till Energimyndigheten kvartalsvis, även om inget stöd betalas ut.

Alla kraftverk i premiesystemet är vindkraftverk

Mer information: 

  • Roland Magnusson, Konkurrensansvarig, tfn 029 5050 111
  • Miikka Martikainen, Teknisk expert, tfn 029 5050 057
  • Maiju Seppälä, Ledande sakkunnig, tfn 029 5050 048
    e-postadresser: fornamn.efternamn(at)energiavirasto.fi
Förnybar energi Nyhet