Hyppää sisältöön

Kaasumarkkinoiden neljän maan yhteinen syöttötariffialue lykkääntyy

Julkaisuajankohta 26.10.2022 12.57
Tiedote

Geopoliittisen tilanteen muutokset vuonna 2022 ovat johtaneet siihen, että Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan yhteinen syöttötariffialue ja ITC-mekanismi voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.10.2024.

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen syöttötariffialue (FinEstLat) aloitti toimintansa 1.1.2020. Tällöin Suomen, Viron ja Latvian kaasumarkkinat yhdistettiin, alueen sisäiset tariffit poistettiin ja syöttötariffi asetettiin yhdenmukaiselle tasolle soveltamalla siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia (ITC). FinEstLatin yhteinen markkina-alue on toiminut erinomaisesti.

FinEstLatin ja Liettuan kaasumarkkinoiden yhdistäminen on Itämeren valtioille ja Suomelle selkeä mahdollisuus hyödyntää kaikkia tämän hetkisen ja tulevan infrastruktuurin etuja: kaasun varastointilaitteita, nesteytetyn maakaasun terminaaleja, Balticconnectoria ja Puolan ja Liettuan välillä olevaa kaasuliitintä Gas Interconnection Poland–Lithuaniaa (GIPL). Lisäksi neljän suhteellisen pienen kansallisen markkinan yhdistäminen lisää merkittävästi kilpailua. Tämän vuoksi Viron, Suomen, Latvian ja Liettuan energiaministeriöt, kansalliset sääntelyviranomaiset ja siirtoverkonhaltijat sopivat vuoden 2020 alussa etenemissuunnitelmasta kaasumarkkinoiden yhdistämiseksi. FinBaltin yhteisen syöttötariffialueen oli tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023.

Geopoliittinen tilanne vuonna 2022 on kuitenkin johtanut merkittäviin muutoksiin  kaasumarkkinan yhdistämisen aikataulussa. FinBaltin markkinoilla on ennakoimattomia haasteita ja epävakautta. Tämän vuoksi tiettyjen markkinoiden toimintaa koskevien oletusten perusteella kehitetty ITC-mekanismi ei vastaa nykyistä tilannetta, eikä siitä välttämättä ole hyötyä kaikille osapuolille.

FinBaltin kansallisten viranomaisten puheenjohtajat sopivat 12.10.2022 yhdistämisen lykkäämisestä ja totesivat, että markkinan avaaminen voisi tapahtua aikaisintaan lokakuussa 2024. 

FinBaltin kansalliset sääntelyviranomaiset ja siirtoverkonhaltijat tukevat edelleen voimakkaasti yhteistä alueellista kaasumarkkinaa, jolla vahvistetaan alueen toimitusvarmuutta. Markkinaintegraation edistäminen jatkuu, kun markkinoiden epävakaus on tasoittunut ja uudet alueelliset markkinaolosuhteet ovat nähtävissä.

FinBaltin kansalliset sääntelyviranomaiset jatkavat säännöllisiä markkinapäivityksiä FinBaltin kehityksestä.

Lisätiedot:

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote