Hyppää sisältöön

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan yhteenveto tilikaudelta 2019 on julkaistu

20.8.2020 15.05
Tiedote

Vuonna 2019 jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 prosenttia noin 2,09 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,4 prosenttia. Jakeluverkkoon investoitiin vuoden aikana yhteensä 679,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa harjoitti sähköverkkotoimintaa 77 jakeluverkonhaltijaa, 9 alueverkonhaltijaa ja yksi kantaverkonhaltija. Yhteenveto on tehty jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnan eriytetyistä tilinpäätöstiedoista. Yhteenvedossa esitetään pääsääntöisesti tuloslaskelman ja taseen osalta kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettuja lukuja, sekä yleisimpien tilinpäätöstietojen tulkitsemista helpottavien tunnuslukujen kohdalla kaikille jakeluverkonhaltijoille erikseen laskettujen tunnuslukujen keskiarvoja.
 

  • Jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 %. Vuonna 2019 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,09 miljardia euroa (2018: noin 2,01 miljardia euroa).
  • Vuoden 2019 yhteenlaskettu liikevoitto oli 632,4 milj. euroa (2018: 587,3 milj. euroa), joka on 30,3 % (2018: 29,3 %) liikevaihdosta. Vuonna 2019 liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,4 % 
  • Sähkön jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettujen tuloslaskelmatietojen perusteella merkittävimmän osan tilikauden kaikista kuluista (lukuun ottamatta rahoituskuluja, tilinpäätössiirtoja ja veroja) vuoden 2019 osalta muodostivat poistot ja arvonalentumiset 456,7 milj. euroa, verkkopalvelumaksut muille verkoille 304,6 milj. euroa sekä liiketoiminnan muut kulut 306,2 milj. euroa.
  • Sähkön jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu taseen loppusumma oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 8,64 miljardia euroa (2018: 8,38 miljardia euroa).
  • Vuonna 2019 jakeluverkonhaltijoiden eriytettyjen tilinpäätösten sähköverkkotoiminnan taseiden verkon aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tekemät nettoinvestoinnit olivat yhteensä 679,2 miljoonaa euroa (2018: 758,6 milj. euroa).

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Timo Hirvisalo, puh. 029 5050 117 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035. Sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)energiavirasto.fi.

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2019 (pdf)


 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote