Hoppa till innehåll

Sammandrag av distributionsnätsinnehavarnas elnätsaffärsverksamhet för räkenskapsperioden 2019 har publicerats

20.8.2020 15.05 | Publicerad på svenska 24.8.2020 kl. 10.57
Pressmeddelande

Den sammanlagda omsättningen för distributionsnätsverksamheten år 2019 var cirka 2,09 miljarder euro, vilket är en ökning på 4,0 procent från året innan. Vinsten ökade med 3,4 procent jämfört med 2018. Investeringarna i distributionsnätet uppgick till sammanlagt 679,2 miljoner euro under året.

I slutet av 2019 utövade 77 distributionsnätsinnehavare, 9 regionnätsinnehavare och en stamnätsinnehavare elnätsverksamhet i Finland. Sammandraget grundar sig på de särredovisade bokslutsuppgifterna för distributionsnätsinnehavarnas elnätsverksamhet. Sammandraget framställer i regel de sammanlagda resultat- och balansräkningarna för alla bolag, samt medeltalet av de nyckeltal som beräknats separat för alla distributionsnätsinnehavare i fråga om sådana nyckeltal som underlättar tolkningen av de vanligaste bokslutsuppgifterna.

  • Den totala omsättningen för distributionsnätsverksamheten ökade med 4,0 % jämfört med 2018. År 2019 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka 2,09 miljarder euro (2018: cirka 2,01 miljarder euro).
  • Den sammanlagda vinsten 2019 uppgick till 632,4 miljoner euro (2018: 587,3 milj. euro), som är 30,3 % (2018: 29,3%) av omsättningen. År 2019 ökade vinsten med 3,4 % jämfört med föregående år. 
  • Utgående från de sammanlagda resultaträkningarna för eldistributionsnätsverksamheten utgjordes de största kostnaderna under räkenskapsperioden 2019 (med undantag av finansiella kostnader, bokslutsöverföringar och skatter) av avskrivningar och nedskrivningar 456,7 miljoner euro, nättjänstavgifter till andra nät 304,6 miljoner euro och övriga rörelsekostnader 306,2 miljoner euro.
  • Den sammanlagda balansräkningen för eldistributionsnätsverksamheten uppgick i slutet av 2019 till sammanlagt 8,64 miljarder euro (2018: 8,38 miljarder euro).
  • År 2019 uppgick distributionsnätsinnehavarnas nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för elnätsverksamheten i de särredovisade boksluten till sammanlagt 679,2 miljoner euro (2018: 758,6 miljoner euro).

Mer information: Timo Hirvisalo, redovisningsexpert, tfn 029 5050 117 och Tiina Karppinen, ledande sakkunnig, tfn 029 5050 035. E-post: fornamn.efternamn(a)energiavirasto.fi.

Sammandrag av bokslutsuppgifterna 2019 för distributionsnätsinnehavarnas elnätsaffärsverksamhet, på finska (pdf)
 

El- och naturgasnäten Nyhet