Hyppää sisältöön

Fingrid ei rikkonut liittämis- ja siirtovelvollisuutta eikä verkon kehittämisvelvollisuutta OL3:n verkkoon liittämisessä

Julkaisuajankohta 12.1.2024 9.30
Tiedote

Energiavirasto katsoo, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ei ole rikkonut liittämiseen, siirtämiseen eikä kehittämiseen liittyviä velvollisuuksiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä sähköverkkoon. 

Energiaviraston 11.1.2024 antaman Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön järjestelmäsuojaa koskevan päätöksen mukaan Fingrid noudatti sähkömarkkinasääntelyä verkkoon liittämisen, siirtopalvelun tarjoamisen sekä verkon kehittämistä koskevien velvollisuuksien osalta. 

Fingrid toimi kuitenkin sähkömarkkinasääntelyn vastaisesti siirtämällä OL3:n käyttövarmuuden ylläpitoon liittyviä velvoitteita Teollisuuden Voima Oyj:lle sekä ottamalla käyttöön ehdot ja maksujen määräytymisperusteet ilman Energiaviraston vahvistusta.

Energiavirasto velvoittaa Fingridin toimittamaan järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteet tai vaihtoehtoisesti ehdotuksen muusta mekanismista vahvistettavaksi 11.4.2024 mennessä. 

Energiavirasto tutki Fingridin toimintaa OL3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä kantaverkkoon Teollisuuden Voiman toukokuussa 2022 jättämän tutkintapyynnön perusteella. Tutkinta koski järjestelmäsuojaa, jolla varmistetaan koko sähköjärjestelmän vakaus tilanteessa, jossa teholtaan poikkeuksellisen suuri OL3-voimalaitosyksikkö irtoaisi äkillisesti sähköverkosta. Sähkönkulutusta automaattisesti pois kytkevä suojaus vaaditaan, jotta yksikköä voidaan ajaa yli 1300 megawatin teholla. Kiistan aiheena on, miten vastuu järjestelyn toteutuksesta, ylläpidosta ja kustannuksista jakautuu.

Järjestelmäsuoja Fingridin vastuulla

Energiaviraston ratkaisun mukaan järjestelmäsuoja kuuluu lainsäädännön tarkoittamana siirtoverkonhaltijan erityisenä suojausjärjestelmänä Fingridin vastuulle. Järjestelmäsuojasta aiheutuvat kustannukset voidaan käsitellä joko tariffien tai muiden mekanismien kautta, mutta ne on ennen käyttöönottoa toimitettava Energiaviraston vahvistettavaksi.

Lähtökohtaisesti Fingridin tulee pyrkiä kehittämään kantaverkkoa verkkoon liittyjien tarpeet huomioiden. Pidemmällä aikavälillä on siis harkittava järjestelmäsuojasta luopumista yksinomaan OL3 -ydinvoimalaitosyksikköön kytkeytyvänä ratkaisuna. Kehittämisvelvollisuuden arvioinnissa on kuitenkin huomioitava investointien toteuttamisen edellyttämä aika. Energiavirasto katsoo Fingridin toteuttaneen investoinnit ilman perusteettomia viivytyksiä.

Energiaviraston päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätiedot: johtaja (markkinat) Antti Paananen, p. 029 5050 013 ja johtaja (verkot) Veli-Pekka Saajo, p. 029 5050 023. Sähköpostiosoitteet: [email protected].

Päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuudesta OL3-ydinvoimalaitoksen liittymisasiassa

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote