Ensimmäinen uusiutuvan energian tarjouskilpailun tukipäätös tehty 

30.4.2021 8.56
Tiedote

Uusiutuvan energian tarjouskilpailu painoi tukisumman alhaiseksi: Hirvineva-Limingan tuulipuistolle tukea vuoden 2020 viimeiseltä neljännekseltä 24 000 euroa.

Energiavirasto järjesti vuonna 2018 uusiutuvan energian tuista tarjouskilpailun. Kilpailussa kukin yritys esitti tarjouksia siitä, millä tukitasolla ne olisivat valmiita tuottamaan tietyn määrän sähköä. Tarjouksia saatiin yhteensä 26 kappaletta. Tarjouksissa esitetty tuotanto ylitti kolminkertaisesti kilpailtavan määrän, joka oli 1,4 terawattituntia vuodessa. Myös tarjotut tukitasot vaihtelivat paljon. Ja mitä pienempiä tarjoushinnat olivat, sitä vähemmän kilpailusta koituu valtiolle kustannuksia.

Tuki määräytyy esitettyjen tarjousten perusteella

Tuulipuisto Oy Hirvinevan hanke Limingalla oli yksi seitsemästä tarjouskilpailun voittajasta. Sen Hirvineva-Limingan voimalaitos koostuu neljästä turbiinista, joiden yhteisteho on 19 megawattia ja arvioitu vuosituotanto 70,5 GWh. Hirvineva-Limingan tukitarjous 3,97 €/MWh oli hyväksytyistä tarjouksista korkein. 

Tuki maksetaan tarjouksen suuruisena, jos neljännesvuosilta laskettu sähkön markkinahinta on keskimäärin viitehinta (30 €/MWh) tai sitä alhaisempi. Sähkön markkinahinnan ylittäessä viitehinnan, tuen suuruus muuttuu liukuvaksi. Jos sähkön markkinahinta ylittää viitehinnan ja tarjotun tuen yhteissumman, tukea ei makseta lainkaan. Tarjouskilpailun voittaneet hankkeet voivat saada tukea 12 vuoden ajan.    

Tarjouskilpailun hyödyt

Hirvineva-Limingan voimalaitos valmistui viime vuonna ja sen ensimmäinen tukeen oikeuttava jakso oli vuoden 2020 viimeinen neljännes. Silloin sähkön markkinahinta oli keskimäärin 32,71 €/MWh, joten tukea tuottamastaan sähköstä Hirvineva-Limingan voimalaitos saa 1,26 €/MWh. Kun sen tukeen oikeuttava tuotanto oli 18 856 MWh, niin maksettava tuki on yhteensä 23 759 euroa. Syöttötariffijärjestelmässä sama määrä tuulisähköä maksaa valtiolle noin 960 000 euroa eli yli 40-kertaisen summan. Syöttötariffijärjestelmän ja tarjouskilpailun kustannuksia ei voi kuitenkaan suoraan verrata, koska niillä edistetään kypsyysasteeltaan eriaikaista teknologiaa. 

Kertaluonteisen uusiutuvan sähkön tarjouskilpailun lisäksi Energiavirasto järjestää tarjouskilpailuja liikenteen infrastruktuurin tuista. Tarjouskilpailut ovat valtiolle hyödyllinen tapa kohdentaa tukia, koska hyvin suunnitellut ja toteutetut tarjouskilpailut edistävät tehokkaasti paitsi tuettavaa tuotantoa tai palvelua, myös keräävät valtiolle strategista tietoa yrityksiltä. Kerätyn tiedon avulla tuet osataan suunnitella paremmin, jolloin myös yritykset osaavat hinnoitella tarjouksensa tarkemmin. Tuet ohjautuvat silloin tehokkaammin sinne, minne niiden tulisikin suuntautua. 

Lisätietoa tarjouskilpailun voittaneista hankkeista 

Lisätietoja:

Tiedote Uusiutuva Energia