Hyppää sisältöön

Energiaviraston suositus sähkönmyyjille: ilman sopimusta olevien asiakkaiden sähköntoimituksen voi aloittaa heti

Julkaisuajankohta 23.9.2022 10.12
Tiedote

Energiavirasto toivoo sähkön vähittäismyyjien aloittavan uudet sähkösopimukset ja sähköntoimituksen mahdollisimman pian asiakkaille, jotka ovat parhaillaan ilman sähkösopimusta. Näin vältytään tarpeettomilta sähkön katkaisuilta.

Useat asiakkaat etsivät uutta sähkönmyyjää Karhu Voima Oy:n konkurssin ja sähköntoimituksen päättymisen vuoksi. Energiavirastolle tulleiden yhteydenottojen mukaan osa sähkön vähittäismyyjistä on ilmoittanut käynnistävänsä uusien asiakkaiden sähköntoimituksen vasta 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Karhu Voiman hakeuduttua konkurssiin 19.9.2022 on Fingrid Datahub päättänyt kaikki yhtiön sähköntoimitussopimukset Datahub-järjestelmän massatyökalulla 20.9.2022 alkaen. Jakeluverkonhaltijat toimittavat tällä hetkellä sähköä yhtiön asiakkaille väliaikaisesti. Energiavirasto on kehottanut Karhu Voiman asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän mahdollisimman pian, jotta sähkönjakelu käyttöpaikalle ei keskeytyisi. Energiaviraston tietojen mukaan osa sähkönmyyjistä on sopinut sähköntoimituksen alkavan vasta sen jälkeen, kun verkonhaltijan väliaikainen vastuu on päättynyt.

Poikkeustilanne mahdollistaa nopean aloituksen

Energiavirasto muistuttaa, että sähkömarkkinalainsäädännössä on mahdollistettu sopimusten pikainen alkaminen poikkeustilanteissa. Sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun asetuksen (839/2021) 3 §:n mukaan avoimen toimittajan on tehtävä ilmoitus enintään 90 ja vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista ja päättymistä. 

Näistä ilmoitusajoista voidaan poiketa sähköntoimituksen alkamisen nopeuttamiseksi, jos sähkönkäyttäjän sähkönkäyttöpaikka vaihtuu muuton seurauksena tai jos kyseisellä käyttöpaikalla ei ole voimassa olevaa tai alkavaksi ilmoitettua sähkönmyyntisopimusta. Energiavirasto huomauttaa, että osalla Karhu Voiman asiakkaista ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta, joten sähkömarkkinalainsäädäntöön perustuvaa tai Datahubiin liittyvää estettä sähköntoimituksen välittömälle alkamiselle ei ole.

Asiakkaiden hankalan tilanteen vuoksi Energiavirasto suosittelee, että sähkön vähittäismyyjät sopisivat halukkaiden asiakkaiden kanssa sopimukset ja sähköntoimitukset alkamaan mahdollisimman pian, jotta tarpeettomilta sähkön katkaisuilta vältyttäisiin. 

Lisätiedot: juristi Jani Kostiainen, puh. 029 5050 113, [email protected].

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote