Hoppa till innehåll

Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Utgivningsdatum 23.9.2022 10.12 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 15.10
Pressmeddelande

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Flera kunder söker en ny elförsäljare på grund av Karhu Voima Oy:s konkurs och eftersom elleveransen upphör. Enligt de kontakter som Energimyndigheten har tagit del av har en del av detaljförsäljarna meddelat att de inleder elleveransen till nya kunder först 14 dygn efter att avtalet ingåtts.

Efter att Karhu Voima ansökte om konkurs 19 september 2022 har Fingrid Datahub avslutat bolagets alla elleveransavtal med Datahub-systemets massverktyg från och med 20 september 2022. Innehavarna av distributionsnätet levererar för närvarande el tillfälligt till bolagets kunder. Energimyndigheten har uppmanat Karhu Voimas kunder att hitta en ny elförsäljare så snart som möjligt för att eldistributionen till driftstället inte ska avbrytas. Enligt Energimyndighetens uppgifter har en del av elförsäljarna kommit överens om att elleveransen ska börja först efter att nätinnehavarens tillfälliga ansvar har upphört.

Undantagssituationen möjliggör en snabb start

Energimyndigheten påminner om att elmarknadslagstiftningen har gjort det möjligt att snabbt inleda avtal i undantagssituationer. Enligt 3 § i förordningen om informationsutbyte som ska iakttas vid elhandel och elleveranser (839/2021) ska en öppen leverantör göra en anmälan högst 90 och minst 14 dagar innan en öppen leverans börjar och slutar. 

Avvikelser från dessa anmälningstider kan göras för att påskynda elleveransen, om elförbrukarens eldriftsställe byts till följd av flytt eller om det inte finns något gällande elförsäljningsavtal eller elförsäljningsavtal som har meddelats att börja. Energimyndigheten påpekar att en del av Karhu Voimas kunder för närvarande inte har något gällande elförsäljningsavtal, så det finns inget hinder som grundar sig på elmarknadslagstiftningen eller Datahub för att elleveransen ska kunna inledas omedelbart.

På grund av kundernas besvärliga situation rekommenderar Energimyndigheten att detaljförsäljarna av el kommer överens med de kunder som är intresserade av att inleda avtal och elleveranser så snart som möjligt för att undvika onödiga avbrott i elförsörjningen. 

Mer information: jurist Jani Kostiainen, tfn 029 5050 113, [email protected].
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet