Hyppää sisältöön

Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksesta

17.8.2021 12.31
Tiedote

Energiavirasto on 13.7.2021 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanemiseksi. Suositusten mukaisesti vähittäismyyjä vastaisi kokonaisuudessaan yhteislaskutuksesta ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta. Selkeä malli auttaisi asiakkaita hyödyntämään paremmin kulutusjouston tapaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. 

Viraston suositukset on laadittu Älyverkkoforumin asiantuntijakuulemisten sekä Älyverkkoforumissa asiasta käytyjen keskusteluiden perusteella. Suositusten lähtökohtana ovat olleet TEM:n Älyverkkotyöryhmän tekemät asiakaskeskeistä vähittäismarkkinamallia koskevat linjaukset, joiden mukaan yhteislaskutuksen tulisi olla vapaaehtoista asiakkaille ja myyjille.  

Energiavirasto suosittelee, että vähittäismyyjä vastaisi koko yhteislaskua koskevista asiakasreklamaatioista sekä muistutus- ja perintätoimista. Lisäksi myyjän vastuulle jäisivät myös mahdolliset luottotappiot. Vastaavasti myyjällä tulisi olla myös oikeus tarvittaessa vaatia loppukäyttäjältä vakuutta koko yhteislaskun osuudelta. Asiakkaiden kannalta yhteislaskutus ei saisi lisätä annettavien vakuuksien tarvetta. Verkkoyhtiöillä olisi myös mahdollisuus vaatia myyjiltä vakuutta yhteislaskun jakelun maksujen osalta.  

Suositusten toimeenpano edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Lisäksi osa myyjien ja verkkoyhtiöiden välisten menettelyiden yksityiskohdista voitaisiin kirjata yleiseen puitesopimukseen, jonka ehdot olisivat Energiaviraston vahvistamia.  

Suosituksilla pyritään parantamaan asiakkaiden mahdollisuuksia saada yksi sähkön myynnin ja jakelun sisältävä sähkölasku.  

Energiavirasto järjesti suositusluonnoksista julkisen kuulemisen huhtikuussa 2021. Suositusten viimeistelyssä on otettu huomioon myös suositusluonnoksista julkisessa kuulemisessa esitetyt kommentit. 

Energiaviraston suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksesta (pdf)

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013, [email protected]  
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote