Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

25.8.2021 12.33
Tiedote

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot eli datahub-ehdot. Fingrid Datahub Oy tarjoaa keskitetyn tiedonvaihdon palvelua Energiaviraston vahvistamilla ehdoilla 21.2.2022 alkaen.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen tiedonvaihdon sähkön vähittäismarkkinoilla ja sen palvelut on määritelty lainsäädännössä. Järjestelmään tallennettuja tietoja käyttävät noin 100 sähkön vähittäismyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Datahubia hallinnoiva Fingrid Datahub Oy on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Fingrid Datahubin keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Energiavirasto on vahvistanut järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla. Ehdot löytyvät päätöksen liitteistä.

Lisätiedot:

  • johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013
  • johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh. 029 5050 061
  • lakimies Sari Broman, puh. 029 5050 039
  • lakimies Joonas Tervo, puh. 029 5050 063
    sähköpostit: [email protected]

Vahvistuspäätös sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista (pdf)
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote