Hyppää sisältöön

Energimyndigheten utses till behörig myndighet för riskberedskapen inom elbranschen

20.8.2020 16.03 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 14.33
Pressmeddelande

Energimyndigheten utses 1.9.2020 till den behöriga myndighet i Finland, i enlighet med i EU-förordningen om riskberedskap inom elsektorn.

Till den behöriga myndighetens uppgifter hör bland annat att fastställa nationella elkrisscenarier samt att utarbeta beredskapsplaner för elkriser. I dessa ingår också uppgifter vid hot om elkris samt hantering av krissituationer och utredning av dem efteråt.

För närvarande finns det ingen separat utsedd leveranssäkerhetsmyndighet i Finland, men Energimyndigheten har redan tidigare skött nationella myndighetsuppgifter som syftar till att säkerställa tillräcklig tillgång på el och leveranssäkerhet.

Ändringen ingår i lagen om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och i lagen om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten, som statsrådet sände till republikens president för stadfästelse den 20 augusti 2020. Lagarna träder i kraft den 1 september 2020.

Läs mer på arbets- och näringsministeriets webbplats

Mer information från Energimyndigheten: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 och sakkunnig Henri Hämäläinen, tfn 029 5050 145, e-post: fornamn.efternamn(a)energiavirasto.fi.

El- och naturgasmarknaden Nyhet