Energiavirasto nimetään sähköalan riskien varautumisen toimivaltaiseksi viranomaiseksi

20.8.2020 16.03
Tiedote

Energiavirasto nimetään sähköalan riskeihin varautumista koskevan EU-asetuksen tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa 1.9.2020 alkaen.

Toimivaltaisen viranomaisen tehtäviin kuuluu muun muassa kansallisten sähkökriisiskenaarioiden määrittäminen sekä sähkökriiseihin varautumissuunnitelmien laatiminen. Niihin sisältyy myös tehtäviä sähkökriisien uhatessa sekä kriisitilanteiden hallinnassa ja jälkiselvittelyssä.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtä erikseen nimettyä toimitusvarmuusviranomaista, mutta Energiavirasto on jo aiemmin hoitanut sähkön riittävyyden ja toimitusvarmuuden varmistamiseen tähtääviä kansallisia viranomaistehtäviä.

Muutos sisältyy lakiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lakiin Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, jotka valtioneuvosto lähetti 20.8.2020 Tasavallan Presidentille vahvistettavaksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2020.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Lisätiedot Energiavirastossa: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013 ja asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145, sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)energiavirasto.fi.
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote