Hyppää sisältöön

Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmää vuosille 2022 ja 2023

Julkaisuajankohta 22.12.2021 8.45
Tiedote

Energiavirasto on muuttanut sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmää. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen ja ne koskevat vuosia 2022 ja 2023.

Energiavirasto arvioi, että valvontamenetelmien muutosten kokonaisvaikutus laskee nykyisiin menetelmiin verrattuna sähkön jakeluverkkotoiminnan tuottotasoa noin 40 prosenttia vuonna 2022.

Valvontamenetelmään 15.12.2021 tehdyt muutokset:

  • päivitetty valvontamenetelmän yksikköhintoja 
  • tarkennettu tasapoiston laskentaa
  • muutettu riskittömän korkokannan määrittämisessä käytettävää viitekorkoa Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden koron edellisen vuoden huhti-syyskuun päiväarvojen keskiarvoksi
  • poistettu toimitusvarmuuskannustin toteutuneen oikaistun tuloksen laskennasta

Päivityksillä toimeenpannaan sähkömarkkinalain muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.8.2021. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. 

Lisätiedot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, spostit: [email protected]

Päivitetyt valvontamenetelmät neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla (pdf)
 

 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote