Hoppa till innehåll

Energimyndigheten ändrade tillsynsmetoden för prissättningen av elnätsverksamheten för åren 2022 och 2023

Utgivningsdatum 22.12.2021 8.45 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 15.24
Pressmeddelande

Energimyndigheten har ändrat tillsynsmetoden för prissättningen av elnätsverksamheten. Ändringarna träder i kraft från början av år 2022 och gäller åren 2022 och 2023.

Energimyndigheten bedömer att den totala effekten av ändringarna i tillsynsmetoderna jämfört med de nuvarande metoderna kommer att sänka elnätsverksamhetens avkastningsnivå med cirka 40 procent år 2022.

Ändringar i tillsynsmetoden som gjordes den 15.12.2021:

  • enhetspriserna för tillsynsmetoden har uppdaterats 
  • beräkningen av jämn avskrivning har preciserats
  • den referensränta som används för att fastställa den riskfria räntesatsen har ändrats till medelvärdet av den finska statens 10 år långa ränta på obligationerna under perioden april-september föregående år
  • incitament för leveranssäkerhet har tagits bort från beräkningen av det faktiska korrigerade resultatet

Genom uppdateringarna verkställs de ändringar i elmarknadslagen som trädde i kraft den 1.8.2021. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. 

Mer information: direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023 och Tiina Karppinen, ledande sakkunnig, tfn 029 5050 035, e-post: [email protected]

Tillsynsmetoder under fjärde  och femte tillsynsperioden (pdf)

El- och naturgasnäten Nyhet