Hyppää sisältöön

Energiavirasto ja Gasgrid Finland selvittävät Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin tilannetta

28.5.2021 11.01
Tiedote

Balticconnector -kaasuyhdysputki Viron ja Suomen välillä on ollut varsinkin talvikaudella ruuhkautunut, eikä käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ole ollut riittävää. Gasgrid Finland Oy selvittää Energiaviraston pyynnöstä, kuinka kapasiteetinjakomekanismia voidaan kehittää vastaamaan paremmin kapasiteetin kysyntään.

Käytettävissä oleva kapasiteetti Virosta Suomeen on ollut noin 30 GWh/päivä, kun täysi kapasiteetti on noin 80 GWh/päivä. Käytettävissä olevaan kapasiteettiin siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:n ja Energiaviraston vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, koska täyden kapasiteetin saavuttamiseen vaikuttavat hankkeet sijaitsevat Virossa ja Latviassa. 

Nykyinen kapasiteetinjakomekanismi ei ole toiminut toivotulla tavalla, koska Balticconnectorin kapasiteetti ei ole ollut riittävä kysyntään nähden. Erityisesti lämmityskaudella Balticconnectorin kapasiteetti on ylinominoitu, eli markkinatoimijat ovat varanneet siirtokapasiteettia enemmän kuin sitä on ollut käytettävissä. Tämän vuoksi Energiavirasto velvoitti Gasgrid Finlandin toimittamaan selvityksen siitä, kuinka Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismia voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin kapasiteetin kysyntää lainsäädännön asettamat reunaehdot huomioon ottaen. 

Gasgrid Finland esittää jatkoa nykyiselle jakomekanismille

Gasgrid Finland esittää selvityksessään nykyisen kapasiteetinjakomekanismin eli implisiittisen jakomekanismin jatkamista vuonna 2022. Yhtiö perustelee nykyisen menetelmän jatkamista muassa Baltian maiden markkinaintegraation tukemisella, käytettävissä olevan kapasiteetin kasvamisella ja markkinatoimijoiden toiveella nykyisen kapasiteetinjakomekanismin käytöstä myös jatkossa. Selvitykseen sisältyi lausuntopyyntö Energiavirastolle siitä, voidaanko nykyistä implisiittistä kapasiteetinjakomekanismia jatkaa vuonna 2022, vai tuleeko kapasiteettihuutokauppa-mekanismi ottaa käyttöön. 

Ylikuormituksen hallinnan näkökulmasta merkittävä tekijä on Balticconnectorin käytettävissä oleva kapasiteetti. Virossa sijaitseva Puiatun kompressoriasema otettiin käyttöön huhtikuussa 2021, ja tämä tulee todennäköisesti nostamaan käytössä olevaa siirtokapasiteettia. Tulevalla talvikaudella 2021-2022 Balticconnectorin siirtokapasiteetin Virosta Suomeen arvioidaan olevan noin 45-46 GWh/päivä.

Energiavirasto pyysi lausunnossaan Gasgrid Finlandia toimittamaan viraston vahvistettavaksi lopullisen ehdotuksen Balticconnectorin kapasiteetinjakomenetelmän ehdoista vuodelle 2022. Energiavirasto järjestää syksyllä julkisen kuulemisen Gasgrid Finlandin ehdottamasta Balticconnectorin kapasiteetinjakomenetelmästä. Lopullinen vahvistuspäätös vuoden 2022 kapasiteetinjakomenetelmästä tehdään kuulemisen jälkeen loppuvuodesta 2021. 

Lisätiedot: asiantuntija Liisa Sinisammal, puh. 029 5050 065, [email protected]

Energiaviraston lausunto Balticconnector-yhteenliitäntäpisteessä sovellettavasta kapasiteetinjakomekanismista (pdf) 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote