Hyppää sisältöön

Energimyndigheterna stöder Ukrainas anslutning till det europeiska elnätet

Utgivningsdatum 17.3.2022 15.52 | Publicerad på svenska 18.3.2022 kl. 14.52
Pressmeddelande

Den 16 mars anslöt europeiska nätbolag Ukraina och Moldavien till det centraleuropeiska elnätet. De europeiska myndigheterna inom energisektorn stöder ländernas synkronisering till sitt elnät som en del av åtgärderna för att underlätta krissituationen i Ukraina.

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ACER och samarbetsorganisationen CEER har offentligt visat sitt stöd för åtgärder som stöder krissituationen i Ukraina. Tillsammans med medlemsstaterna och nätbolagen gör myndigheterna inom energisektorn sitt bästa för att säkerställa en kontinuerlig elleverans i Europa.

Även Energimyndigheten understödde att man synkroniserar Ukraina till det centraleuropeiska elnätet: "På grund av kriget vidtas enorma åtgärder på olika nivåer och i olika organisationer, och även vi myndigheter inom energisektorn gör vårt bästa för att säkerställa en fungerande energimarknad och en kontinuerlig energiförsörjning", konstaterar överdirektör Simo Nurmi.

Mer information: överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011 och direktör Antti Paananen, tfn. 029 5050 013, e-postadresser: [email protected].

Meddelande från ACER och CEER

El- och naturgasmarknaden Nyhet