Hyppää sisältöön

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 117,7 miljoonaa euroa vuonna 2023

Julkaisuajankohta 24.1.2024 14.11
Tiedote

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan 117,7 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 49 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Metsäteollisuuden 33 laitokselle maksettiin tukea 64,8 miljoonaa euroa, metalliteollisuuden seitsemälle laitokselle 34,4 miljoonaa euroa ja kemianteollisuuden yhdeksälle laitokselle 18,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tukea saanut yritys on UPM-Kymmene Oyj, jonka kuudelle laitokselle maksettiin tukea yhteensä 18,3 miljoonaa euroa.

Sähköistämistuen laskennassa käytetään muun muassa laitosten sähkönkulutusta ja päästöoikeuden johdannaishintaa, joka oli 53,65 euroa hiilidioksiditonnilta. Viime vuonna maksettujen tukien laskennassa käytettiin joulukuussa 2022 maksettavaksi erääntyvien päästöoikeuden johdannaissopimuksien hintaa. Tukea maksetaan tänä vuonna ja seuraavina vuosina yhteensä korkeintaan 150 miljoonaa euroa vuodessa. Tukimäärän laskenta on kuvattu tarkemmin Energiaviraston verkkosivuilla.

Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Ne ovat energia- ja vienti-intensiivisiä ja niiden käyttämän sähkön hintaan vaikuttaa päästökauppa. Tuen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata yrityksiä kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä varten yritykset ovat toimittaneet tuenkäyttösuunnitelman Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Maksetut tukimäärät Energiaviraston verkkosivuilla

Tukimäärän laskenta Energiaviraston verkkosivuilla

Lisätietoja:

Johtaja Pekka Ripatti, p. 029 5050 075

Asiantuntija Tiia Jyräsalo, p. 029 5050 042

Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

2024 Tiedote Uusiutuva Energia