Hoppa till innehåll

Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri betalades ut 117,7 miljoner euro 2023

Utgivningsdatum 24.1.2024 14.11
Pressmeddelande

Energimyndigheten betalade ut elektrifieringsstöd sammanlagt 117,7 miljoner euro till 49 olika anläggningar som ägs av 27 företag inom energiintensiv industri under 2023. Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri är ett femårigt stödsystem som infördes i Finland 2022. Stödet är ämnat för sektorer med en betydande risk för koldioxidläckage enligt EU-kommissionens definition. Företagen ska använda minst hälften av det beviljade stödet till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser i sin produktion.

Sammanlagt betaldes ett stöd på 64,8 miljoner euro till 33 anläggningar inom skogsindustrin, 34,4 miljoner euro till sju anläggningar inom metallindustrin och 18,5 miljoner euro till nio anläggningar inom den kemiska industrin. Den största enskilda stödmottagaren är UPM-Kymmene Oyj, som fick totalt 18,3 miljoner euro i stöd till sina sex anläggningar.

Vid beräkningen av elektrifieringsstödet beaktas bland annat anläggningarnas elförbrukning och derivatpriset för utsläppsrätter, som var 53,65 euro per ton koldioxid. Vid beräkningen av förra årets stöd användes priset på derivatkontrakt för utsläppsrätter som förföll till betalning i december 2022. Det totala stödbeloppet som betalas ut i år och under efterföljande år kommer inte att överstiga 150 miljoner euro per år. Beräkningen av stödbeloppet beskrivs mer i detalj på Energimyndighetens webbplats.

Stödet är ämnat för sektorer med en betydande risk för koldioxidläckage. Sektorerna är energi- och exportintensiva och elpriset påverkas av handeln med utsläppsrätter. Syftet med elektrifieringsstödet är att förhindra koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra företagen mot en mer koldioxidneutral produktion. Företagen måste använda minst hälften av det beviljade stödet till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser från sin produktion. För detta ändamål har företagen lämnat in en plan för användning av stödet till Energimyndigheten för godkännande.

Utbetalda stöd på Energimyndighetens webbplats

Beräkningen av stödbeloppet på Energimyndighetens webbplats

Ytterligare information:

Direktör Pekka Ripatti, tel. 029 5050 075

Sakkunnig Tiia Jyräsalo, tel. 029 5050 042

E-postadresserna är i formen fö[email protected].

2024 Förnybar energi Nyhet