Hyppää sisältöön

Ekosuunnittelun vaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuotteisiin

Julkaisuajankohta 30.3.2022 17.00
Tiedote

Energiaan liittyvistä tuotteista tunnetut ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin. Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen uudesta ekosuunnitteluasetuksesta, joka ohjaa tuotteiden kestävään suunnitteluun. Jatkossa tuotteiden on oltava energiatehokkaita, helposti korjattavia ja kierrätettäviä.

Euroopan komissio julkaisi 30.3.2022 kestävien tuotteiden aloitteen. Tämän yhteydessä vanha ekosuunnitteludirektiivi korvataan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Ekosuunnittelun tavoitteena on vähentää EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteet on jatkossa suunniteltava niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helposti korjattavia ja kierrätettäviä ja niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. 

Ekosuunnittelun soveltamisalaa laajennetaan energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle, jotta ekosuunnittelun käytäntöjä voidaan soveltaa mahdollisimman monenlaisiin tuotteisiin. Asetuksen keskeisiä uudistuksia ovat kiertotalousvaatimukset, tuotteille annettava digitaalinen tuotepassi sekä vaatimukset myymättömien tuotteiden hävitykselle.

- Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsäädökset ovat aiemmin osoittautuneet erittäin toimiviksi ja ne ovat olleet yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Pelkästään vuonna 2021 nykyiset ekosuunnitteluvaatimukset säästivät EU:n kuluttajilta 120 miljardia euroa energialaskuissa, kommentoi johtava asiantuntija Juha Toivanen Energiavirastosta.

Mukaan sääntelyn piiriin ovat tulossa kaikki tuotteet lukuun ottamatta ruokaa, rehua, lääkkeitä, kasveja ja eläimiä. Etusijalle asetetaan elektroniikka, ICT-laitteet, tekstiilit ja huonekalut sekä vaikutukseltaan merkittävät välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Tuotteella tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä tavaraa, joka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, mukaan lukien komponentit ja välituotteet.

Kiertotalous energiatehokkuuden rinnalle 

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt lähinnä energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety kohti kiertotaloutta, koska ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi myös luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään käyttöön on kiinnitettävä huomiota. Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset ekosuunnitteluasetukset, joissa kiertotalous huomioitiin kattavasti ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistettiin energiatehokkuuden lisäksi myös muun muassa laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen.  

Uusi asetusehdotus nostaa kiertotalouden vahvasti energiatehokkuuden rinnalle. Ekosuunnitteluvaatimuksia voidaan jatkossa asettaa tuotteen elinkaareen kaikkiin vaiheisiin liittyen esimerkiksi tuotteen kestävyyteen, korjattavuuteen, kierrätettävyyteen tai kierrätysmateriaalien käyttöön.

Tiedot digitaaliseen tuotepassiin – tuotteiden hävittäminen tarkkailuun

Digitaaliseen tuotepassiin voidaan koota kattavasti tietoa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä, haitallisten aineiden sisällöstä sekä tietoa ja ohjeistusta siitä, miten tuotteen voi korjata tai kierrättää. Sen avulla voidaan muun muassa parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä ja helpottaa viranomaisten tarkastuksia.

Tuotepassiin tulevat tietovaatimukset määritetään tapauskohtaisesti tuoteryhmän asetuksen valmistelun yhteydessä. Tuotepassi on joko tuote-, erä- tai mallikohtainen riippuen tuoteryhmästä. Tuotepassia koskevat vaatimukset laaditaan niin, että kaikki arvoketjun toimijat, mukaan lukien kuluttajat, talouden toimijat ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, pääsevät käsiksi heitä koskeviin tuotetietoihin.

Toimijoiden, jotka hävittävät myymättömiä tuotteita, pitää ilmoittaa julkisesti tiedot hävitetyistä tuotteista, hävittämisen syistä sekä tavasta, jolla hävittäminen tehtiin. Vaatimus ei lähtökohtaisesti koske PK-yrityksiä hallinnollisen taakan takia, mutta tietyissä tuoteryhmissä tähän voidaan tehdä poikkeuksia. Komissio voi antaa tarkempia vaatimuksia tuotteiden hävittämisestä tietyissä tuoteryhmissä. 

Lisätiedot: johtava asiantuntija Juha Toivanen, [email protected], puh. 029 5050 083, tiedustelut [email protected] 

Lue lisää Euroopan komission kestävien tuotteiden aloitteesta

Energiatehokkuus Tiedote