Hoppa till innehåll

Kraven på ekodesign utvidgas till nästan alla produkter

Utgivningsdatum 30.3.2022 17.00 | Publicerad på svenska 31.3.2022 kl. 13.38
Pressmeddelande

De kända ekodesignbestämmelserna för energirelaterade produkter utvidgas till elektronik, textilier, möbler och nästan alla produkter. Den 30.3. publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny miljöplaneringsförordning som styr en hållbar planering av produkter. I fortsättningen ska produkter vara energieffektiva, lätta att reparera och möjliga att återvinna.

Europeiska kommissionen publicerade 30.3.2022 ett initiativ för hållbara produkter. I detta sammanhang ersätts det gamla ekoplaneringsdirektivet med en ny ekoplaneringsförordning. Målet med ekoplaneringen är att minska miljökonsekvenserna av produkter som släpps ut på EU:s marknad. Produkterna ska i fortsättningen planeras så att de förbrukar så lite energi och naturresurser som möjligt, är så lätta att reparera och återvinna som möjligt och så att deras livslängd är så lång som möjligt. 

Tillämpningsområdet för ekodesign utvidgas utanför energirelaterade produkter för att ekodesignpraxis ska kunna tillämpas på så många olika produkter som möjligt. Centrala reformer i förordningen är kraven på cirkulär ekonomi, det digitala produktpasset för produkter samt kraven på att förstöra osålda produkter.

- Ekoplanerings- och energimärkningsbestämmelserna har tidigare visat sig vara mycket fungerande och de har varit ett av EU:s effektivaste politiska instrument för att främja energieffektivitet. Enbart år 2021 besparade de nuvarande ekoplaneringskraven EU:s konsumenter 120 miljarder euro i energiräkningar, kommenterade Juha Toivanen, ledande sakkunnig vid Energimyndigheten.

Alla produkter förutom mat, foder, läkemedel, växter och djur kommer att ingå i regleringen av ekoplaneringen. Elektronik, ICT-utrustning, textilier och möbler samt mellanprodukter med betydande verkningar såsom stål, cement och kemikalier prioriteras. Med produkt avses varje fysisk vara som släpps ut på marknaden eller tas i bruk, inklusive komponenter och mellanprodukter.

Cirkulär ekonomi vid sidan av energieffektivitet 

Ekoplaneringen av produkter har tidigare främst fokuserat på energieffektivitet, men under de senaste åren har tyngdpunkten i ekoplaneringen drivits mot en cirkulär ekonomi, eftersom man utöver att stävja klimatförändringen också måste fästa uppmärksamhet vid att naturresurserna är tillräckliga och att de används på ett hållbart sätt. År 2019 publicerades de första ekoplaneringsförordningarna där cirkulär ekonomi beaktades på ett heltäckande sätt och de krav som ställs på produktgrupperna riktades inte bara mot energieffektiviteten utan också mot bland annat apparaternas reparationsbarhet och återvinningsbarhet.  

Det nya förordningsförslaget lyfter fram cirkulär ekonomi vid sidan av energieffektivitet. Krav på ekodesign kan i fortsättningen ställas på alla skeden i produktens livscykel, till exempel i anslutning till hållbarhet, reparationsbarhet, återvinningsbarhet eller användning av återvinningsmaterial.

Uppgifter i ett digitalt produktpass - förstörelse av produkter kontrolleras

I det digitala produktpasset kan man samla heltäckande information om produktens, råvarornas och komponenternas ursprung, innehållet av skadliga ämnen samt information och anvisningar om hur produkten kan repareras eller återvinnas. Med hjälp av den kan man bland annat förbättra produkternas spårbarhet och underlätta myndigheternas kontroller.

Datakraven i produktpasset fastställs från fall till fall i samband med beredningen av produktgruppens förordning. Produktpasset är antingen produkt-, batch- eller modellspecifikt beroende på produktgrupp. Kraven på produktpass utarbetas så att alla aktörer i värdekedjan har tillgång till den produktinformation som gäller dem.

Aktörer som förstör osålda produkter ska offentligt anmäla uppgifter om förstörda produkter, orsakerna till att de förstörts och hur de förstördes. Kravet gäller i princip inte små och medelstora företag på grund av den administrativa bördan, men i vissa produktgrupper kan undantag göras. Kommissionen kan utfärda närmare krav för förstöring av produkter inom vissa produktgrupper. 

Mer information: ledande sakkunnig Juha Toivanen, [email protected], tfn 029 5050 083, förfrågningar [email protected]

Läs mer om Europeiska kommissionens initiativ om hållbara produkter 
 

Energieffektivitet Nyhet