Hyppää sisältöön

Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Julkaisuajankohta 20.6.2022 8.18
Tiedote

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia - alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2021 lopussa noin 2,2 prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia vuonna 2021.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle 1 megawatin (MW) pientuotantolaitteistoista. Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä on yli 1 megawatin laitoksia yhteensä 4,6 megawattia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 22 megawattia, joka on asennettu yli 55 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.

Eri yhtiöt ovat esittäneet julkisuudessa suunnitelmia aurinkosähköhankkeista, jotka olisivat kooltaan muutamasta jopa kymmeniin megawatteihin. Näiden hankkeiden investointipäätöksistä ei kuitenkaan ole vielä ilmoitettu Energiavirastolle.

Vuoden 2021 alustavat luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä keräämiin tietoihin.


Kokonaisuudessaan Suomessa on sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 18 200 megawattia. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt). Luvut eivät siis sisällä suuria, yli 1 MW voimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsitelevään aineistoon ja muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin.  

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksyllä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.


Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145 ja ylitarkastaja Mervi Suni, puh. 029 5050 122, sposti: [email protected].

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote Uusiutuva Energia