Hoppa till innehåll

Kapaciteten för solel ökade med över 100 megawatt i Finland 2021

Utgivningsdatum 20.6.2022 8.18 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 9.57
Pressmeddelande

Den småskaliga produktionen av solel har ökat kraftigt under de senaste åren. Kapaciteten har nästan fördubblats på två år. I slutet av 2021 var sammanlagt cirka 395 megawatt produktionskapacitet för solel ansluten till elnätet - enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten med över 100 megawatt på ett år.

Andelen solel av den i nätet installerade elproduktionskapaciteten var i slutet av 2021 cirka 2,2 procent. Solelproduktionen motsvarade cirka 0,4 procent av Finlands totala elproduktion 2021.

Solelproduktionen ansluten till elnätet består nästan helt av små produktionsanläggningar på under 1 megawatt (MW). I kraftverksregistret som upprätthålls av Energimyndigheten finns sammanlagt 4,6 megawatt av över 1 megawatt stora anläggningar. Dessutom finns det sammanlagt uppskattningsvis 22 megawatt solelkapacitet som inte är ansluten till elnätet. Denna kapacitet är installerad i över 55 000 småhus, i synnerhet fritidsbostäder.

Olika bolag har offentliggjort planer för solelprojekt i storleksklasser från några enstaka till tiotals megawatt. Energimyndigheten har dock ännu inte underrättats om investeringsbeslut för dessa projekt.

De preliminära siffrorna för 2021 grundar sig på uppgifter som Energimyndigheten samlat in av eldistributionsnätsbolagen.I Finland finns det totalt cirka 18 200 megawatt elproduktionskapacitet kopplad till elnätet. Uppgifter om större kraftverk (enheter på över 1 MW) finns i Energimyndighetens kraftverksregister.

Energimyndigheten samlar årligen in uppgifter av eldistributionsnätsbolagen om den småskaliga produktionskapaciteten som finns ansluten till elnätet i Finland (situationen i slutet av föregående år, enheter under 1 MW). Siffrorna omfattar alltså inte stora kraftverk på över 1 MW. Produktionskapaciteten är indelad enligt produktionssätt: sol, vind, bio, vatten, diesel och andra. Uppskattningen av den solelkapacitet som inte är ansluten till elnätet grundar sig på Naturresursinstitutets och Statistikcentralens material om uppvärmningsenergi för småhus och andra uppgifter om kapaciteten för småskalig produktion.  

Elnätsbolagsspecifika uppgifter om småskalig elproduktion kopplad till elnätet publiceras i början av hösten, när de uppgifter som bolagen har meddelat är granskade. 

Mer information: sakkunnig Henri Hämäläinen, tfn. 029 5050 145 och överinspektör Mervi Suni, tfn. 029 5050 122, e-post: [email protected].

El- och naturgasmarknaden Förnybar energi Nyhet