Hyppää sisältöön

Ajankohtaista energian huoltovarmuudesta

Julkaisuajankohta 4.3.2022 16.01
Tiedote

Energiavirastoon on tullut kyselyjä energian huoltovarmuudesta, josta Suomessa vastaa kuitenkin Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan energian huoltovarmuus on Suomessa hyvällä tasolla. Häiriötilanteissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminta pyritään pitämään ennallaan mahdollisimman pitkään. Häiriötilanteet voivat vaikuttaa energiayhtiöiden ja energian käyttäjien kustannuksiin. 

Sähkön nettotuonnista Venäjän osuus oli viime vuonna noin kolmanneksen; tämä vastasi noin kymmentä prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Sähkön tuonti Venäjältä on tapahtunut markkinoiden ohjaamana, jolloin sen määrä on vaihdellut sähkön hinnan mukaan. Sähkön tuontia Venäjältä voidaan tarvittaessa korvata tuonnilla Ruotsista ja Virosta sekä omalla sähköntuotannolla. Myös Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön käynnistyminen kesällä lisää Suomen sähköomavaraisuutta huomattavasti. Suomeen on rakenteilla lisäksi runsaasti uutta tuulivoimakapasiteettia.

Kaikki Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan ulkomailta. Suomessa on pienemmässä määrin omaa biokaasun tuotantoa. Viime vuonna noin kolme neljäsosaa Suomessa käytetystä maakaasusta tuotiin suoraan Venäjältä ja loput Viron kautta. Viron putkiyhteyden kautta Suomi voi hyödyntää Latviassa olevaa kaasuvarastoa sekä Liettuassa olevaa nesteytetyn kaasun LNG-terminaalia. Suomessa kaasua ei juurikaan käytetä kotitalouksien lämmitykseen, vaan kaasu menee pääosin teollisuuden ja energiantuotannon käyttöön. Maakaasu pystytään korvaamaan laajasti muilla polttoaineilla tai joissain tapauksissa LNG:lla.

Energian huoltovarmuudesta ja varautumisesta häiriötilanteisiin vastaavat yhdessä Huoltovarmuuskeskus ja energia-alan yritykset sekä muut alan organisaatiot. Energiayhtiöt ylläpitävät erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden varalle varautumis- ja valmiussuunnitelmia. Fingrid Oy vastaa järjestelmävastaavana Suomen sähköjärjestelmän toiminnasta ja tasapainosta; Gasgrid Finland Oy puolestaan toimii Suomessa kaasujärjestelmän järjestelmävastaavana. Energiavirasto seuraa sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa sekä sähkön ja kaasun toimitusvarmuutta arvioimalla muun muassa tuotantokapasiteetin riittävyyttä.

Lisätiedot Energiavirastossa: ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011 ja johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013, spostit: [email protected]

Lue lisää Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote