Hoppa till innehåll

Aktuellt om försörjningsberedskapen för energi

Utgivningsdatum 4.3.2022 16.01 | Publicerad på svenska 7.3.2022 kl. 16.19
Pressmeddelande

Energimyndigheten har fått förfrågningar om energiförsörjningsberedskapen, som i Finland dock sköts av Försörjningsberedskapscentralen. Enligt Försörjningsberedskapscentralen är försörjningsberedskapen för energi på en god nivå i Finland. I störningssituationer strävar man efter att hålla verksamheten på el- och naturgasmarknaden oförändrad så länge som möjligt. Störningssituationer kan påverka energibolagens och energianvändarnas kostnader.

I fjol stod Ryssland för cirka en tredjedel av nettoimporten av el; detta motsvarade cirka tio procent av hela Finlands elförbrukning. Importen av el från Ryssland har styrts av marknaden, varvid mängden har varierat enligt elpriset. Importen av el från Ryssland kan vid behov ersättas med import från Sverige och Estland samt med egen elproduktion. Även inledandet av kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 på sommaren ökar märkbart Finlands självförsörjning av el. I Finland byggs dessutom rikligt med ny vindkraftskapacitet. 

All naturgas som används i Finland importeras från utlandet. Finland har i mindre utsträckning egen biogasproduktion. I fjol importerades cirka tre fjärdedelar av den naturgas som användes i Finland direkt från Ryssland och resten via Estland. Via den estniska rörförbindelsen kan Finland utnyttja gasupplaget i Lettland samt LNG-terminalen för kondenserad gas i Litauen. I Finland används gas knappt alls för uppvärmning av hushåll, utan gasen används huvudsakligen av industrin och energiproduktionen. Naturgas kan i stor utsträckning ersättas med andra bränslen eller i vissa fall med LNG. 

Försörjningsberedskapscentralen och företag inom energibranschen samt andra organisationer inom branschen ansvarar tillsammans för försörjningsberedskapen och beredskapen för störningssituationer i fråga om energi. Energibolagen upprätthåller beredskapsplaner för olika störnings- och krissituationer. Fingrid Oy ansvarar som systemansvarig för funktionen och balansen i Finlands elsystem; Gasgrid Finland Oy är i sin tur systemansvarig för gassystemet i Finland. Energimyndigheten följer verksamheten på el- och gasmarknaden samt leveranssäkerheten för el och gas genom att bland annat bedöma om produktionskapaciteten är tillräcklig. 
 
Mer information vid Energimyndigheten: överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011 och direktör Antti Paananen, tfn. 029 5050 013, e-postadresser: [email protected] 

Läs mer på Försörjningsberedskapscentralens webbplats 

El- och naturgasmarknaden Nyhet