Hyppää sisältöön

ACER ottaa käyttöön REMIT-maksut vuonna 2021

14.1.2021 11.40
Tiedote

ACER aloittaa vuoden 2021 aikana REMIT-maksujen keräämisen, maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Vuosittaisilla maksuilla katetaan ACERin kuluja REMIT-asetuksen 8 artiklaan perustuvan toiminnan osalta.

Maksuilla rahoitetaan Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACERin toimintaa, joka kohdistuu energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (REMIT-asetus) 8 artiklaan perustuvaan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, prosessointiin ja analysointiin. 

REMIT-maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Maksu koostuu kiinteästä 9 000 euron osallistumiskomponentista sekä liiketoimintoihin perustuvasta yksilöllisestä maksukomponentista. Lisäksi tapauskohtaisesti määritellään positiivinen tai negatiivinen oikaisumäärä perustuen edellisenä vuonna maksettujen maksujen ja tosiasiallisesti ilmoitettujen tietojen erotukseen. Tällä tasapainotetaan toimijakohtaisia maksuja vastaamaan mahdollisimman tarkasti tosiasiallisesti ilmoitettuja liiketoimia. Liiketoimien määrään perustuva maksettava komponentti on porrastettu ja lasketaan tietoklustereittain markkinaosapuolikohtaisesti perustuen komission täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 1348/2014 3 artiklan mukaisiin jaotteluihin. Tarkempi määrittely tietoklustereista sekä maksukomponenttien määrittämisestä löytyvät komission päätöksen 6 artiklasta.

Laskut toimitetaan vuosittain 31.1. mennessä – 2021 poikkeusaikataulu

Mikäli uusi toimija hakee rekisteröitymistä RRM-toimijaksi, tulee tämän toimijan maksaa 50 prosenttia kiinteästä osallistumismaksusta ennen kuin kyseistä rekisteröintiä voidaan hyväksyä. Hyväksytyn rekisteröitymisen jälkeen ACER lähettää laskun jäljellä olevasta 50 prosentin osuudesta sekä toimijakohtaisen liiketoimien määrään perustuvasta osuudesta. Sellainen toimija, joka raportoi pelkästään sähkön tai maakaasun perustietoja, kuten tietoja tuotanto-, varastointi-, kulutus- tai siirtolaitosten kapasiteetista ja käytöstä tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapasiteetista ja käytöstä, tulee maksaa ainoastaan kiinteä osallistumiskomponenttiosuus.

Komission päätöksen mukaisesti ACER kerää maksut ja lähettää laskut kullekin RRM:lle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta. Vuodelle 2021 sovelletaan kuitenkin siirtymäsääntöjä siten, että ACER voi lähettää laskut aikaisintaan 31. maaliskuuta 2021. RRM:t voivat ilmoittaa ACERille 31. maaliskuuta 2021 mennessä, mikäli ne eivät enää halua toimia kyseisessä roolissa, jolloin näille toimijoille ei kohdistu maksua vuoden 2021 osalta. Liiketoimien määrään perustuvaan yksilölliseen maksukomponenttiin ei sovelleta maksujen tasapainotusmekanismia vuonna 2021 perittävien maksujen osalta.

Vuosimaksujen summaksi arvioidaan 8,3 miljoonaa euroa

Komissio on päätöksen valmisteluvaiheessa kuullut Euroopan laajuisesti sidosryhmiä sekä ACER:n sääntelyneuvostoa ja arvioinut päätöksen taloudellisia vaikutuksia toimijakohtaisesti. Kokonaisuudessaan kerättävien maksujen summa on arviolta 8,3 miljoonaa euroa vuositasolla. Arviointivaiheessa esitettyjen lukujen perusteella 87 RRM-toimijaa ilmoittaa liiketoimia, joista kolmelle kohdistuisi yli 0,5 miljoonan euron maksu. Keskiarvomaksu per RRM olisi noin 96 000 euroa ja mediaanimaksu noin 22 000 euroa vuodessa. Valmisteluvaiheessa on lisäksi arvioitu maksujen määrää markkinatoimijakohtaisesti sillä oletuksella, että RRM:t jakavat maksut kokonaisuudessaan näille. Kokonaisuudessaan raportoivia markkinaosapuolia on arviointivaiheessa ollut 8 656 kappaletta. Näistä kuudelle osapuolelle kohdistuisi arviolta korkein maksumäärä, 50 000 – 100 000 euroa vuodessa. Keskiarvomaksu per markkinaosapuoli on 963 euroa ja mediaanimaksu 275 euroa vuodessa. 

Maksujen keräys pohjautuu Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/942 32 artiklaan ja se on vahvistettu Euroopan komission päätöksellä (EU) N:o 2020/2152 17.12.2020.

Komission päätös taustatietoineen sekä usein kysytyt kysymykset maksuihin liittyen löytyvät ACERin verkkosivuilta REMIT-portaalin dokumenttiosiosta REMIT-maksujen kohdasta. 

Lisätiedot Energiavirastossa: johtava asiantuntija Lasse Pollari, puh. 029 5050 198, [email protected]

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote