Tiedotteet

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän esitykset 21.1.2020

Ajankohtaispäivässä käsitellään 100 prosenttista uusiutuvaa sähköjärjestelmää, uusiutuvan energian edistämistä meillä ja maailmalla sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita ja keinoja. Juhlimme samalla Energiaviraston 25-vuotista taivalta.

Tiedote 21.1.2020
Syöttötariffituet laskivat viime vuonna 8,5 prosenttia - lähes puolet kotimaan sähköstä tuotettiin uusiutuvilla

Viime vuonna Energiavirasto maksoi syöttötariffitukia noin 229 miljoonaa euroa. Se on 8,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Muutos johtui pääosin kohonneesta päästöoikeuden hinnasta, jonka vuoksi metsähakesähkön tukitaso laski nollaan.

Tiedote 21.1.2020
Energiavirasto vahvisti kaasun siirtoverkonhaltijan sääntökäsikirjan ja ehdot

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ylläpitää maakaasun toimitusten selvitystä ja mittausta koskevaa sääntökäsikirjaa, jonka Energiavirasto on vahvistanut vuodelle 2020.

Tiedote 14.1.2020
Kotitalouden sähkölasku kallistui vuodessa reilut neljä prosenttia

Kotitaloudet maksoivat marraskuussa 2019 sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta kokonaisuudessaan 4,3 prosenttia vuotta aiempaa enemmän, sähkölämmittäjien lasku kasvoi 3,0 prosenttia.

Tiedote 14.1.2020
Päästökaupan huutokauppatulot olivat 220 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi kuluneena vuonna tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä 220,0 miljoonaa euroa.

Tiedote 19.12.2019
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 29,1 miljoonaa euroa

Energiaintensiivisen teollisuuden yrityksille maksettavalla tuella korvataan päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan.

Tiedote 19.12.2019
Ohje julkaistu - siirretyn maakaasun määrän ilmoittaminen vuoden 2020 laskuissa

Energiavirasto on julkaissut ohjeen 1.1.-31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevien laskujen erittelystä.

Tiedote 4.12.2019
Energiavirasto hankkii 611 MW tehoreservikapasiteettia

Energiavirasto on antanut tänään päätöksen hankittavasta tehoreservikapasiteetista kaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 varmentamaan sähkön toimitusvarmuutta Suomessa.

Tiedote 29.11.2019
Yritys, onko lainmukainen energiakatselmus tehty? Määräaika umpeutuu joulukuussa

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset neljän vuoden välein energiakatselmoimaan toimintansa eli selvittämään energiankäyttönsä ja keinot sen tehostamiseen. Valtaosalla yrityksistä katselmus pitää uusia joulukuun aikana.

Tiedote 29.11.2019
Sähkön riittävyys Suomessa viime talvea tiukemmalla - sähköjärjestelmä selviää silti kovistakin pakkasista

Suomen sähköjärjestelmän tehotase-ennuste on tulevalle talvelle 200 MW viime talven ennustetta heikompi. Markkinaehtoinen sähkön tuotanto ja tuonti, ja viime kädessä tehoreservi, riittävät kuitenkin kattamaan arvioidun huippukulutuksen. Vikaantumistapauksissa sähkön riittävyys voi olla uhattuna.

Tiedote 28.11.2019

Uutiskirjeet